Tussen 2000 en 2004 zijn de arbeidskosten per gewerkt uur in Nederland met ruim een vijfde gestegen. De pensioenpremies beslaan een steeds groter deel van de sociale premies die werkgevers opbrengen. Hun aandeel in de arbeidskosten steeg van 4 procent in 2000 tot 8 procent in 2004.Dat blijkt uit berekeningen van het CBS.

Arbeidskosten financiële instellingen meest gestegen
De gemiddelde arbeidskosten per gewerkt uur bedroegen in 2004 voor particuliere bedrijven in Nederland 28 euro. Dit is ruim 20 procent meer dan in 2000, toen een uur arbeid de werkgever 23 euro kostte.
 
De arbeidskosten in de delfstoffenwinning lagen in 2004 met 48 euro per gewerkt uur ver boven het gemiddelde. Ook bij de financiële instellingen en energie- en waterleidingbedrijven waren de arbeidskosten relatief hoog met respectievelijk 44 en 40 euro per gewerkt uur. 

De sterkste stijging van de kosten voor arbeid deed zich voor bij de financiële instellingen: een toename van 35 procent tussen 2000 en 2004. 

Lonen bepalen driekwart van de arbeidskosten
De arbeidskosten omvatten lonen van werknemers, sociale premies die ten laste van werkgevers komen, en een aantal overige kosten. De lonen bepaalden zowel in 2000 als 2004 ruim driekwart van de arbeidskosten.

Aandeel pensioenpremies verdubbeld
De sociale premies zijn tussen 2000 en 2004 gestegen van ruim 20 procent naar meer dan 21 procent van de arbeidskosten. De premies voor pensioenen zijn het meest gestegen. In de periode 2000–2004 verdubbelde het aandeel dat werkgevers aan pensioenpremies betaalden van ruim 4 procent naar 8 procent van de arbeidskosten. Daartegenover stond een daling van het aandeel overige sociale premies, zoals WAO- en WW-premies.

Pensioenpremies in delfstoffenwinning meest gestegen
De bedrijfstak met de hoogste arbeidskosten, de delfstoffenwinning, kende tussen 2000 en 2004 ook de grootste toename van de pensioenpremies. Het premieaandeel nam toe van 3 procent in 2000 tot bijna 13 procent in 2004. In de horeca stegen de pensioenpremies het minst: van 3 procent in 2000 tot ruim 4 procent van de arbeidskosten in 2004.

bron:CBS