De ondernemingsorganisatie VNO-NCW betreurt het Nederlandse 'neen' tegen de Europese Grondwet. VNO-NCW steunt de grondwet, die de basis legt voor een democratischer en slagvaardiger Europa. VNO-NCW roept op om geen vergaande consequenties te trekken uit de het 'neen' van Frankrijk en Nederland. Alles moet worden gedaan om het vertrouwen te herstellen en snel een einde te maken aan de onzekere situatie die nu is ontstaan.

Op basis van het verdrag van Nice moet Europa doorgaan met de hervormingen die zijn afgesproken in het Verdrag van Lissabon, gericht op versterking van de Europese economie. Voor ondernemingen is een politiek stabiel klimaat gericht op vooruitgang een voorwaarde voor investeringen en innovaties en daarmee voor banen. Dat is de meest vertrouwenwekkende manier om burgers te laten zien dat Europa werkt.

VNO-NCW roept daarom Europese en nationale politici op alles in het werk te stellen om de Europese Unie effectief te besturen en de noodzakelijke maatregelen met voortvarendheid te nemen. Europa moet doorgaan met versterking van de economie, gericht op groei en banen.

bron:VNO-NCW