De werkgroep 'Olympische en Paralympische Spelen 2028' is vrijdag 27 mei voor het eerst bij elkaar gekomen in Eindhoven. De groep bestaat uit twintig vertegenwoordigers uit de sport, de (rijks)overheid en het bedrijfsleven. Ton Nelissen, bestuurslid NOC*NSF, is voorzitter.

Het bestuur van NOC*NSF heeft in maart 2005 besloten actief de regie op zich te nemen in een dialoog over mogelijke Olympische en Paralympische Spelen in Nederland. Dit doet NOC*NSF op basis van haar Olympisch privilege om als enige Nederlandse instantie een kandidaat-stad voor te dragen bij het IOC.
 
NOC*NSF wil in de komende maanden inventariseren welke benaderingswijze geschikt is om op lange termijn Olympische en Paralympische Spelen in Nederland te kunnen organiseren. Hiervoor zal NOC*NSF de betekenis van sport in Nederland in het algemeen en de infrastructuur die noodzakelijk is voor de organisatie van Olympische en Paralympische Spelen in het bijzonder inventariseren. De ingestelde werkgroep ondersteunt NOC*NSF bij dit project.
 
Draagvlak
 
De werkgroep zal voorlopig tot eind 2005 actief zijn. In deze periode komt men vier keer bijeen. In de tussenliggende tijd werken deelgroepen verschillende thema's nader uit. Hierbij valt te denken aan de geschiktheid van sportaccommodaties en draagvlak onder de bevolking. Ook zal aandacht worden besteed aan de voorwaarden voor een geslaagde bidcampagne en de doorslaggevende criteria van het IOC.
 
De werkgroep zal eind 2005 aan het bestuur van NOC*NSF een notitie overleggen met aanbevelingen voor het al dan niet uitvoeren van een onderzoek naar de organisatie van Olympische en Paralympische Spelen in Nederland.
 
Samenstelling werkgroep
 
  leden functie
1. Harry Been Algemeen directeur Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
2. Frans de Bruijn Partner Ernst & Young
3. Henk van Dalen Bestuurslid DSM
4. Gerard Dielessen Directeur NOS
5. Hans van Driem Algemeen directeur Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen
6. Peter Groenenboom Bestuurslid NOC*NSF
7. Theo Hoex Directeur Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie
8. George de Jong Directeur topsport & recreatie Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
9. Ada Kok Sports Marketing Consultant Speedo International, oud-Olympiër
10. Ton Nelissen (voorzitter) Bestuurslid NOC*NSF; directeur Dura Vermeer Groep; Vice Voorzitter Bouwend Nederland
11. Hans den Oudendammer Directeur Stichting Rotterdam Topsport
12. Ton Rombouts Bestuurslid NOC*NSF; Burgemeester 's-Hertogenbosch
13. Marcel Sturkenboom
(gedelegeerd opdrachtgever) Directeur Sport NOC*NSF
14. Stephan Veen Relatiemanager Rabobank Nederland, oud-Olympiër
15. Hein Verbruggen lid IOC, president Union Cycliste International
16. Rob de Vries Directeur Sport Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport
17. Johan Wakkie Directeur Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
18. Herbert Wolff (projectleider) Senior Beleidsadviseur NOC*NSF
19. Cees van den Nieuwenhuijzen Partner Ernst & Young
20. Vertegenwoordiger EZ  

bron:NOC*NSF