Utrecht 8 juli 2010 - Nederland kent vele regels ten aanzien van vrije vergoedingen en vrije verstrekkingen aan werknemers. Aan de vele regels op dit gebied komt per 1 januari 2011 een einde. Wel komt er een overgangsregeling tot 1 januari 2014. Bedrijven hebben dus tot 1 januari 2014 de tijd om de nieuwe werkkostenregeling definitief door te voeren. De adviseurs van VRB Belastingadviseurs krijgen tegenwoordig steeds vaker vragen over deze nieuwe werkkostenregeling. In dit artikel en op de website: www.vrbadvies.nl gaat Pim van Rijswijk, directeur van VRB Belastingadviseurs, verder in op deze nieuwe werkkostenregeling.

Huidige stand van zaken rondom vrije vergoedingen en vrije verstrekkingen
Momenteel kent Nederland vele onbelaste vergoedingen en onbelaste verstrekkingen aan werknemers. Een voorbeeld van een aantal onbelaste vergoedingen en onbelaste verstrekkingen zijn: telefoon, internet, kerstpakketten, producten uit het eigen bedrijf, verstrekken lunch, fitness abonnement en fiets van de zaak. Vanaf 1 januari 2014 komt er een definitief einde aan al deze hierboven genoemde onbelaste vergoedingen en onbelaste verstrekkingen.

Invoering van werkkostenregeling
Vanaf 1 januari 2011 wordt de nieuwe werkkostenregeling ingevoerd. Er zal een overgangstermijn bestaan van drie jaar, zodat de definitieve invoeringsdatum van de regeling 1 januari 2014 zal zijn. De hoofdregel luidt dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers belast zullen zijn. Een werkgever mag er ook voor kiezen bepaalde vergoedingen aan te wijzen en hierover zelf de belasting te betalen. Over deze vergoedingen - die vooraf door een werkgever zijn aangewezen - zal deze werkgever 80% aan belasting (eindheffing) moeten betalen.

In de nieuwe werkkostenregeling worden zogenaamde intermediaire kosten en gerichte vrijstellingen uitgezonderd. Intermediaire kosten zijn bedrijfskosten die werknemers voor hun werkgever hebben voorgeschoten en op een later tijdstip krijgen terugbetaald. De gerichte vrijstellingen staan hieronder verder beschreven. Van het restant mag vervolgens nog eens 1,4% als belastingvrij bedrag van de totale loonsom worden afgetrokken. Over het restant dient de werkgever vervolgens 80% belasting (eindheffing) te betalen.

Gerichte vrijstellingen
Er zijn een aantal vrijstellingen opgenomen in de nieuwe werkkostenregeling. Zo blijft de reiskostenvergoeding vrijgesteld tot maximaal 0,19 per kilometer, verhuiskosten tot een bedrag van max. €7.750, kosten voor studie en cursussen, kosten van outplacement en vervoer (in natura) in het kader van het werk.

Ondernemers doen er verstandig aan om op korte termijn hun vergoedingen en verstrekkingen in kaart te brengen. Een ervaren belastingadviseur kan hen daarbij van dienst zijn.

Noot voor redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie over dit artikel kan men contact opnemen met Pim van Rijswijk, directeur van VRB belastingadviseurs via telefoonnummer: 0346 555 797. VRB Belastingadviseurs is marktleider in het oprichten en onderhouden van BV‘˜s, stamrecht BV‘˜s en holdingstructuren. Meer informatie over VRB Belastingadviseurs kan men vinden op: www.vrbadvies.nl of www.vrb-stamrechtbvoprichten.nl