In het eerste kwartaal van 2005 telde Nederland gemiddeld 518 duizend
werklozen. Dit is 7,0 procent van de beroepsbevolking. Na correctie voor
seizoeninvloeden komt de werkloosheid uit op 498 duizend personen, 8
duizend hoger dan in de periode december 2004-februari 2005. Dit blijkt uit de
nieuwste cijfers van het CBS.

De laatste maanden vertoont de werkloosheid een licht stijgende ontwikkeling.
Het groeitempo is al bijna een half jaar stabiel. Er komen momenteel per
maand gemiddeld 4 duizend werklozen bij.

In het eerste kwartaal van 2005 was het aantal werklozen 17 duizend hoger
dan een jaar eerder. Het overgrote deel van de toename is toe te schrijven
aan vrouwen. In de eerste drie maanden van dit jaar waren gemiddeld 256
duizend vrouwen werkloos. Dit is een toename met 15 duizend in het
afgelopen jaar. Deze toename doet zich vooral voor bij vrouwen in de
leeftijdscategorie 25-44 jaar. De sterk afgenomen groei van de
werkgelegenheid in het onderwijs en de zorg zou hierbij een rol kunnen
spelen. De laatste jaren vonden veel vrouwen werk in deze sectoren.

Nederland telde 518 duizend werklozen in het eerste kwartaal van dit jaar.
Een niveau van meer dan een half miljoen is historisch gezien niet uniek. In
1983 en 1984 lag de werkloosheid rond de 530 duizend. Ook begin jaren
negentig haperde de economische motor, waardoor tussen 1994 en 1996 het
aantal werklozen boven het halve miljoen uitkwam. Het hoogste punt in de
afgelopen 35 jaar werd bereikt in 1994, het jaargemiddelde bedroeg toen 547
duizend. Begin 2004 overtrof de werkloosheid ook korte tijd de 500 duizend.
In die eerdere perioden was de beroepsbevolking echter veel kleiner dan nu.
Daarom was het percentage werklozen toen hoger. Zo was in 1983 en 1984
meer dan 10 procent van de beroepsbevolking werkloos en in 1994 meer dan
8 procent. In de afgelopen drie maanden was het werkloosheidspercentage
7,0.

bron:CBS