De werkloosheid is in 2006 in alle
provincies gedaald. Utrecht had opnieuw de laagste werkloosheid,
Flevoland de hoogste. Ook in de vier grote steden, met uitzondering
van Rotterdam, daalde de werkloosheid. Dat blijkt uit tellingen van
het CBS.

Sterkste afname in Groningen, Limburg en
Zeeland

In 2005 daalde de werkloosheid al in grote
delen van het land. Deze daling heeft zich in 2006 uitgebreid naar
de rest van Nederland. De werkloosheid nam het sterkst af in
Groningen, Limburg en Zeeland. In deze provincies steeg de
werkloosheid nog in 2005.

Hoogste werkloosheid in Flevoland

Groningen is in 2006 niet langer de
provincie met de hoogste werkloosheid. Dit is nu Flevoland met 7,6
procent werklozen. In Flevoland, maar ook in Drenthe, is de
werkloosheid al jaren relatief hoog. Net als in voorgaande jaren
was de werkloosheid het laagst in de provincie Utrecht.

In de vier grote steden daalde in 2006 de
werkloosheid, na een stijging in de periode 2002–2005. In de
rest van Nederland begon de afname een jaar eerder.

Werkloosheid in Nederland en in de grote
steden

Werkloosheid alleen in Rotterdam niet
gedaald

In Rotterdam is de werkloosheid niet
gedaald. In 2006 zat net als in 2005 bijna 11 procent van de
Rotterdamse beroepsbevolking zonder werk. Daarmee heeft Rotterdam
opnieuw en veruit de hoogste werkloosheid van de vier grote
steden.

De werkloosheid in Amsterdam, Den Haag en
Utrecht daalde in 2006 wel. In Utrecht lag de werkloosheid zelfs
onder het landelijke gemiddelde van 5,5 procent.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular