De seizoengecorrigeerde werkloosheid
bedroeg in de periode september-november 2006 gemiddeld 406 duizend
personen. Dit is 5 duizend minder dan in de periode
augustus-oktober 2006. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het
CBS.In de periode september-november 2006 was 5,2 procent van de
beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit nog 6,2
procent.

Bescheiden afname na schommeling in de
zomermaanden

De seizoengecorrigeerde werkloosheid
daalde voor de zomer met gemiddeld 8 duizend per maand tot 408
duizend in het tweede kwartaal. Daarna schommelde de werkloosheid
in de zomermaanden tussen de 404 en 414 duizend. De laatste twee
maanden is de werkloosheid licht gedaald met gemiddeld 4 duizend
per maand.

Sterkste daling bij mannen van 25 tot 45
jaar

In de periode september-november 2006 was
het aantal werklozen 69 duizend lager dan een jaar eerder. Meer dan
de helft van deze afname kwam voor rekening van mannen van 25 tot
45 jaar. Hun aantal nam in een jaar tijd met 36 duizend af. Bij
vrouwen in deze leeftijdscategorie was de afname met 11 duizend
minder fors.Onder 45-plussers nam de werkloosheid met slechts 6
duizend personen af. Deze afname kwam volledig voor rekening van de
mannen. Bij de jongeren (15 tot 25 jaar) daalde de werkloosheid in
een jaar tijd met 16 duizend tot 84 duizend. In deze leeftijdsgroep
was de afname bij vrouwen groter dan bij mannen.

bron:CBS