De seizoengecorrigeerde werkloosheid
bedroeg in de periode februari-april 2007 gemiddeld 357 duizend
personen. Dit is 17 duizend minder dan in de periode januari-maart.
Het aantal werklozen daalde in alle leeftijdsgroepen. Sinds
februari-april 2003 is de werkloosheid, die begin 2005 zijn top
bereikte, niet meer zo laag geweest. Dit blijkt uit de nieuwste
cijfers van het CBS.

In de periode februari-april 2007 was 5,0
procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit
nog 6,0 procent.

Daling werkloosheid zet door

In de periode februari-april 2007 is de
seizoengecorrigeerde werkloosheid 17 duizend lager dan in de
voorgaande driemaandsperiode. Deze sterke daling volgt op enkele
maanden waarin de omvang van de werkloosheid niet veel veranderde.
Daarvoor was er wel sprake van een dalende werkloosheid. Bekijken
we de ontwikkeling van de werkloosheid sinds de periode
augustus-oktober 2006, dan daalt het aantal werklozen met gemiddeld
9 duizend per maand.

Driekwart van de daling onder
25-44-jarigen

In de periode februari-april 2007 is het
aantal werklozen in vergelijking met een jaar eerder 72 duizend
personen lager. De grootste daling kwam voor rekening van de
25-44-jarigen. In deze groep nam de werkloosheid in een jaar tijd
af met 55 duizend tot 161 duizend personen. Het
werkloosheidspercentage daalde daarmee tot 4,1 procent.

Ook onder jongeren daalde de werkloosheid.
In de periode februari-april 2007 waren 83 duizend jongeren
werkloos, 10 duizend minder dan een jaar eerder. De
jeugdwerkloosheid nam daarmee af van 11,5 naar 9,9 procent.

Bij 45-plussers is de werkloosheid in een
jaar tijd met 7 duizend personen gedaald tot 131 duizend personen.
Hiermee was 4,6 procent van de 45-64-jarige beroepsbevolking
werkloos.

bron:CBS