In mei 2007 lag de seizoengecorrigeerde
werkloosheid in de Europese Unie op 7,0 procent. Van alle 27
lidstaten had Nederland met 3,2 procent de laagste werkloosheid,
gevolgd door Denemarken met 3,3 procent. De landen met de hoogste
werkloosheid waren Slowakije en Polen. Daar was meer dan 10 procent
van de beroepsbevolking werkloos. Dat blijkt uit een vergelijkend
onderzoek van het CBS.

Jeugdwerkloosheid ook laagste in
Nederland

Nederland had met 5,7 procent ook de
laagste werkloosheid onder de jeugd (15-24 jaar). In de hele
Europese Unie was 15,9 procent van de jeugdige beroepsbevolking
werkloos. Ook in landen als Denemarken, Ierland en Oostenrijk was
de werkloosheid onder de jongeren relatief laag. Andere landen
zoals Griekenland, Polen, Frankrijk en Roemenië laten
daarentegen een hoge jeugdwerkloosheid zien: meer dan 20 procent
van de jeugdige beroepsbevolking was daar werkloos.

Werkloosheid onder vrouwen vaak hoger

In de meeste Europese landen zijn er
relatief meer vrouwen op zoek naar werk dan mannen. In mei 2007 was
in de EU 6,2 procent van de mannen werkloos tegenover 8,0 procent
van de vrouwen. In zes lidstaten was de werkloosheid onder vrouwen
echter lager dan onder mannen. Dit was het geval in Engeland,
Ierland, Letland, Litouwen, Roemenië en Estland.

In de hele EU daalt de werkloosheid al
sinds medio 2004. In mei 2007 waren 15,9 miljoen personen werkloos
(niet voor seizoenen gecorrigeerd). Dat zijn er 2,3 miljoen minder
dan een jaar eerder. Meer dan twee derde van de daling kwam voor
rekening van Duitsland, Polen en Frankrijk. Het aantal werklozen
daalde in vrijwel alle EU lidstaten, behalve in Hongarije, Portugal
en Roemenië. Daar nam de werkloosheid het afgelopen jaar juist
toe.

bron:CBS