De seizoengecorrigeerde werkloosheid
bedroeg in het vierde kwartaal van 2006 gemiddeld 394 duizend
personen. Dit is 11 duizend minder dan in de periode
september-november 2006. Voor het eerst in ruim drie jaar lag de
seizoengecorrigeerde werkloosheid onder de 400 duizend. Dit blijkt
uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In het vierde kwartaal van 2006 was 5,0
procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit
nog 6,0 procent.

Daling zet door na schommeling in de
zomer

De seizoengecorrigeerde werkloosheid liet
in 2006 een wisselend beeld zien. In de eerste helft van 2006
daalde de werkloosheid met gemiddeld 9 duizend per maand tot 408
duizend in het tweede kwartaal. In de zomermaanden schommelde de
werkloosheid tussen de 404 en 413 duizend. Na de zomer is de
werkloosheid weer gaan dalen. Aan het einde van 2006 daalde de
werkloosheid in hetzelfde tempo als in het eerste halfjaar. Daarmee
is de seizoengecorrigeerde werkloosheid in het vierde kwartaal van
2006 uitgekomen op 394 duizend.

Werkloosheid in 2006 met 70 duizend
gedaald

Met het beschikbaar komen van de cijfers
over het vierde kwartaal, is ook het jaarcijfer voor 2006 bekend.
In 2006 waren er gemiddeld 413 duizend personen werkloos, een
daling van 70 duizend ten opzichte van 2005. In 2006 was 5,5
procent van de beroepsbevolking werkloos. In 2004 en 2005 was dat
nog 6,5 procent.

In 2006 daalde de werkloosheid het sterkst
onder mannen. Het aantal mannelijke werklozen nam af met 47 duizend
tot 191 duizend. Het aantal werkloze vrouwen bedroeg 222 duizend,
een daling van 23 duizend ten opzichte van 2005.

De werkloosheid daalde in 2006 in alle
leeftijdsgroepen. Onder 25-44-jarigen daalde de werkloosheid het
sterkst met 46 duizend tot 187 duizend. In 2006 waren er 91 duizend
jongeren werkloos. Dit is 21 duizend minder dan in 2005. Bij de
45-plussers was er sprake van slechts een lichte afname van 4
duizend werklozen tot 134 duizend.

bron:CBS