De seizoengecorrigeerde werkloosheid
bedroeg in de periode november 2006-januari 2007 gemiddeld 380
duizend personen. Dit is 12 duizend minder dan in de periode
oktober-december 2006. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het
CBS.

In de periode november 2006-januari 2007
was 5,0 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder
was dit nog 6,1 procent.

Dalingstempo werkloosheid blijft fors

De seizoengecorrigeerde werkloosheid was
in de periode augustus-oktober 2006 nog 412 duizend. Daarna is zij
afgenomen tot 380 duizend in de periode november 2006-januari 2007.
Dit is een forse daling van gemiddeld 11 duizend per maand. Deze
daling komt na een zomerperiode waarin de werkloosheid niet veel
veranderde.

Duidelijke afname werkloosheid bij
45-plussers

Het aantal werkloze jongeren was in de
periode november 2006-januari 2007 18 duizend lager dan een jaar
eerder. Bij de 25-44-jarigen was de afname met 39 duizend groter.
In deze leeftijdsgroepen daalt de werkloosheid al langere tijd. De
werkloosheid bij 45-plussers laat daarentegen pas sinds enkele
maanden een duidelijke afname zien. In de periode november
2006–januari 2007 waren gemiddeld 127 duizend 45-plussers
werkloos, een afname van 19 duizend ten opzichte van een jaar
eerder. De werkloosheid onder 45-plussers daalde van 5,5 tot 4,6
procent.

Vooral mannen boven 45 jaar minder vaak
werkloos

De afname van het aantal werkloze
45-plussers in het afgelopen jaar kwam volledig voor rekening van
de mannen. In deze groep daalde de werkloosheid met 19 duizend tot
60 duizend personen. Het werkloosheidspercentage kwam uit op 3,6
procent. Bij de vrouwen bleef het aantal werklozen met 67 duizend
even hoog als een jaar geleden. Desondanks daalde de werkloosheid
toch van 6,4 tot 6,0 procent. Dit komt doordat meer vrouwen van
45-64 jaar werk hadden.

De 45-plussers maken door de vergrijzing
en hun toegenomen arbeidsparticipatie een steeds groter deel van de
beroepsbevolking uit. Hun aandeel groeide van 31 procent in 2001
tot 36 procent in 2006.

bron:CBS