In het tweede kwartaal van 2007 waren
gemiddeld 346 duizend personen werkloos. Dit kwam overeen met 4,6
procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 5,5
procent. In het afgelopen halfjaar daalde het aantal werklozen met
gemiddeld 6 duizend per maand. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers
van het CBS.

Dalingstempo werkloosheid 6 duizend per
maand

Gecorrigeerd voor seizoeneffecten kwam de
werkloosheid in het tweede kwartaal uit op gemiddeld 353 duizend
personen, 4 duizend meer dan in de periode maart-mei. Vanwege het
steekproefkarakter van de cijfers is het beter om de ontwikkeling
van de werkloosheid over een langere periode te bekijken.
Vergeleken met een halfjaar eerder was het aantal werklozen 38
duizend lager. Dit komt overeen met een daling van gemiddeld ruim 6
duizend per maand.

Werkloosheid onder 25-44-jarigen sterk
afgenomen

In het tweede kwartaal van 2007 waren
gemiddeld 346 duizend mensen werkloos, 61 duizend minder dan een
jaar eerder. De grootste afname kwam voor rekening van de
25-44-jarigen. In deze leeftijdsgroep daalde de werkloosheid in een
jaar tijd met 53 duizend. Het werkloosheidspercentage daalde tot
3,5 procent.

Bij de 45-plussers was de afname minder
groot. Het aantal werklozen daalde met 8 duizend tot 124 duizend
personen. In het tweede kwartaal van 2007 was 4,4 procent van de
oudere beroepsbevolking werkloos.

Participatie jongeren toegenomen

In het tweede kwartaal van 2007 waren 88
duizend jongeren werkloos, vrijwel evenveel als een jaar geleden.
Het aantal werkende jongeren nam wel fors toe. Door de gunstige
situatie op arbeidsmarkt zijn er voor het eerst in jaren meer
jongeren die een baan hebben of daarnaar op zoek zijn. De
arbeidsparticipatie van jongeren is gestegen van 43,5 procent in
2006 tot bijna 45 procent in het tweede kwartaal van 2007.

bron:CBS