De seizoengecorrigeerde werkloosheid
bedroeg in de periode augustus-oktober 2006 gemiddeld 413 duizend
personen. Dit is vrijwel gelijk aan het aantal werklozen in de
periode juli-september 2006. Daarmee heeft de stijging van de
werkloosheid, die zichtbaar was in de vorige periode, zich niet
voortgezet. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Werkloosheid daalt laatste maanden niet
meer

Sinds de zomer van 2005 is de
seizoengecorrigeerde werkloosheid eerst in een rap tempo gedaald,
van 491 duizend tot 408 duizend in de periode april-juni 2006. Dit
is een daling van gemiddeld 8 duizend per maand. In de afgelopen
vier maanden daalde de werkloosheid niet meer en schommelde de
seizoengecorrigeerde werkloosheid tussen de 405 en 416 duizend
personen.

Minder dan 400 duizend werklozen

In de maanden augustus-oktober is de
werkloosheid door seizoeninvloeden altijd lager. De werkloosheid
zonder correctie voor seizoeninvloeden bedroeg in de periode
augustus-oktober 2006 gemiddeld 390 duizend personen. Daarmee kwam
de werkloosheid voor het eerst sinds 2003 onder de 400 duizend. In
de periode augustus-oktober 2006 was 5,2 procent van de
beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 6,1 procent.

Minder werklozen beneden 45 jaar

In de periode augustus-oktober 2006 was
het aantal werklozen 66 duizend lager dan een jaar eerder. De
werkloosheid daalde onder jongeren en 25-44-jarigen. Onder
45-plussers bleef het aantal werklozen nagenoeg gelijk.

In een jaar tijd is het aantal werkloze
15-24-jarigen gedaald met 19 duizend tot 86 duizend. Van de
jeugdige beroepsbevolking was 10,1 procent werkloos. Onder
25-44-jarigen daalde de werkloosheid met 49 duizend tot 170
duizend. Het werkloosheidspercentage daalde tot 4,4.

bron:CBS