De seizoengecorrigeerde werkloosheid
bedroeg in het eerste kwartaal van 2007 gemiddeld 379 duizend
personen, vrijwel evenveel als in de periode december 2006-februari
2007. Hiermee is de seizoengecorrigeerde werkloosheid voor de
tweede keer achtereen niet verder afgenomen. Dit blijkt uit de
nieuwste cijfers van het CBS.

In vergelijking met een jaar eerder ligt
de werkloosheid 59 duizend lager. In het eerste kwartaal van 2007
was 5,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder
was dit nog 6,2 procent.

Werkloosheid voor tweede keer niet verder
gedaald

De seizoengecorrigeerde werkloosheid daalt
na de periode november 2006-januari 2007 niet meer. Daarvoor daalde
het aantal werklozen in de tweede helft van 2006 nog van 413
duizend tot 378 duizend personen.

Hoewel het aantal werklozen niet verder is
afgenomen, nam het aantal personen met werk wel verder toe. Mede
door de gunstige economische ontwikkeling zijn meer mensen actief
op de arbeidsmarkt.

Bijna evenveel 45-plussers werkloos als
een jaar geleden

In het eerste kwartaal van 2007 was het
aantal werklozen 59 duizend lager dan een jaar eerder. De grootste
afname kwam voor rekening van de 15-24-jarigen en de 25-44-jarigen.
In deze groepen daalde de werkloosheid met respectievelijk 12
duizend en 43 duizend personen. Bij de 45-plussers was de afname
met slechts 5 duizend personen minder sterk. Door de forse toename
van het aantal werkzame 45-plussers nam het werkloosheidspercentage
toch nog relatief sterk af, van 5,4 naar 4,9 procent.

Als gevolg van de vergrijzing en
toenemende arbeidsparticipatie maken de 45-plussers een steeds
groter deel uit van de beroepsbevolking. Het aandeel dat actief is
op de arbeidsmarkt nam in een jaar tijd toe van 62 procent tot 64
procent.

bron:CBS