Laagopgeleide jongeren die gemiddeld à©à©n jaar of langer werkloos zijn hebben weinig vertrouwen in hun kansen op de arbeidsmarkt. Ruim 50% denkt niet binnen zes maanden aan de slag te komen. Ook (laagopgeleide) scholieren zijn een stuk somberder dan zes jaar geleden. In 1999 dacht nog 98% snel een baan te vinden na school. Nu is dat teruggelopen tot 64%. Vooral allochtone scholieren verwachten niet snel een baan te kunnen vinden. Dit blijkt uit een onderzoek van Interview-NSS in opdracht van de Baanbrekerprijs 2005 organisatie.   

Werkloze jongeren wijten hun situatie vooral aan het gebrek aan werkervaring; het eigen zoekgedrag en hun lage opleiding. Opvallend is dat in het onderzoek nauwelijks verschillen in verwachtingen werden aangetroffen tussen werkloze autochtone jongeren en werkloze allochtone jongeren.     
Bij de groep scholieren waren echter wel duidelijke verschillen in opvatting. Van de VMBO/MBO scholieren van allochtone afkomst zegt 55% niet te verwachten binnen zes maanden na het verlaten van de school werk te kunnen vinden tegen 'slechts' 19% van de autochtone scholieren. Opvallend  is dat van de ondervraagde allochtone leerlingen maar 4% hun lage kansen op werk wijdt aan discriminatie. Er zijn gewoonweg te weinig banen, zo is het algemene standpunt van beide groepen.   
In het Nationaal Scholierenonderzoek van 1999, uitgevoerd door 
NIBUD/SCP, was er vrijwel niemand die twijfelde aan het krijgen van een 
baan en waren er ook geen verschillen in opvatting tussen autochtone en 
allochtone jongeren.  
 
Het onderzoek werd in april/mei van dit jaar uitgevoerd onder ruim 450 jongeren in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Den Bosch, Breda, Veldhoven en Zoetermeer. De leeftijd van de geënquàªteerde werkloze  jongeren lag tussen de 16 en 26 jaar.  De scholieren waren gemiddeld 17,5 jaar oud.  
 
De Baanbrekerprijs wordt voor het vijfde achtereenvolgende jaar gehouden. De Baanbrekerprijs 2005 is een initiatief van Start Foundation, Fortis Foundation Nederland en Taskforce Jeugdwerkloosheid.   
De Baanbrekerprijs 2005 daagde 'kansarme' jongeren uit om zelf oplossingen aan te dragen voor de jeugdwerkloosheid Ruim 1.000 voornamelijk laagopgeleide jongeren deden hier aan mee. In totaal leverde dat 163 inzendingen uit heel het land op. De drie beste plannen worden uitgevoerd . Daarvoor is een budget beschikbaar van ruim 500.000 euro.  
De bekendmaking en prijsuitreiking van de Baanbrekerprijs 2005 vindt plaats door juryvoorzitter Wim Kok tijdens BaanBastic, the unconventional op donderdagavond 19 mei a.s. om 20.00 uur in de Amsterdam Convention Factory in Amsterdam. Hier worden ruim 1.000 genodigden verwacht waaronder veel jongeren.  
 
bron:START