De zes Drechtsteden-gemeenten bundelen hun
krachten in een nieuwe gemeenschappelijke regeling. De gemeenten
hebben straks één gezamenlijke sociale dienst,
ingenieursbureau, bureau leerplicht en loopbaancentrum. Bovendien
krijgen alle medewerkers van de zes gemeenten dezelfde
arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Dat staat in een voorstel dat
vertegenwoordigers van gemeenten, ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak
verleden week samen hebben gedaan. De voorstellen bieden meer
kansen op het gebied van interne mobiliteit en werving en selectie
van medewerkers. Bovendien verwachten de gemeenten dat zij door hun
krachten te bundelen efficienter kunnen werken en de
dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Onderdelen van de gemeenten Alblasserdam,
Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en
Zwijndrecht gaan over naar deze nieuwe GR. De medewerkers van
bijvoorbeeld de afdelingen sociale zaken/sociale diensten en
ingenieursbureaus werken vanaf 1 januari 2007 bij de GR. Voor hen
moest de rechtspositie geregeld worden. Een belangrijke basis
daarvoor is gelegd door de CAR/UWO (CAO sector gemeenten) van
overeenkomstige toepassing te verklaren. Daarnaast is voor een
aantal onderwerpen een eigen regeling ontworpen.

Vertegenwoordigers aan werkgeverszijde van
de GR Drechtsteden kwamen samen met ABVAKABO FNV en CNV Publieke
Zaak aan werknemerszijde begin oktober tot deze gezamelijke set
rechtspositieregelingen, die voor alle toekomstige GR-medewerkers
geldt.

Het overleg heeft ook tot de conclusie
geleid, dat het van belang is te streven naar een uniforme set
rechtspositieregelingen voor de zes gemeenten en de twee
gemeenschappelijke regelingen (Drechtsteden en Zuid Holland Zuid)
in het gebied. Dit heeft grote voordelen voor zowel werkgevers als
werknemers. Er is eerder al een regionaal sociaal plan voor 2006 -
2010 tot stand gebracht en in dat kader zijn er ook afspraken
gemaakt over een regionaal loopbaan- en mobiliteitsbeleid. Om dat
beleid concreet gestalte te geven is recent het Loopbaancentrum
Drechtsteden opgericht. Dit beleid en de activiteiten van het
Loopbaancentrum krijgen een krachtige impuls als er gewerkt wordt
met uniforme spelregels voor werving en selectie en er geen
verschillen in rechtspositie zijn, ongeacht bij welke van de acht
werkgevers iemand in dienst is.

De werkgevers- en
werknemersvertegenwoordigers bevelen de zes betrokken gemeenten en
de regio Zuid-Holland Zuid daarom van harte aan de set
rechtspositieregelingen die nu overeen gekomen is voor de werkgever
GR Drechtsteden vanaf uiterlijk 1 juli 2007 ook te hanteren voor de
medewerkers van de eigen organisaties. Dit is uniek in
Nederland.

De colleges van de betrokken gemeenten en
het bestuur van de regio Zuid-Holland Zuid moeten het voorstel nog
formeel goedkeuren. Dat gebeurt naar verwachting de komende
weken.

bron:FNV