Sinds vanochtend 11.00 uur staken de werknemers van ENCI in Maastricht,
Rotterdam en IJmuiden. Alle productieverstigingen liggen plast. ENCI
heeft het ultimatum van FNV Bondgenoten, dat afgelopen vrijdagochtend
om 6.00 uur afliep laten verlopen, zonder te reageren op de eis de
cementoven brandend te houden.

 
 
In het ultimatum zijn twee eisen gesteld: behoud van werkgelegenheid in
de komende vijf jaar en het openhouden van een oven. Het ultimatum
volgde op de afwijzing van het alternatieve plan dat de
ondernemingsraad heeft ontwikkeld.  
 
Vorige maand presenteerde de OR een alternatief plan om de sluiting van
de cementoven te voorkomen. Het alternatief voorkomt honderd van de
geplande 270 ontslagen. Volgens FNV Bondgenoten is het or-plan 'zeer
gedetailleerd en goed uitgewerkt. 'De afwijzing betekent een
gigantische teleurstelling voor de werknemers', weet Kijzers. 'Het plan
maakt het openhouden van de oven goedkoper dan sluiting, maar het is
gewoon van tafel geveegd.'  
 
Volgens Kijzers is nu duidelijk dat de directie niet wil onderhandelen
met de bonden. 'Moederbedrijf Heidelberg Cement is er gewoon op uit om
cementcapaciteit uit de markt te halen, wellicht om een ander bedrijf
van de groep winstgevender te maken.'  
 
ENCI kondigde de reorganisatie in oktober aan. Daardoor staan de banen
van 270 van de 350 werknemers in Maastricht, Rotterdam en IJmuiden op
de tocht. In september kwam het al tot een aantal spontane
werkonderbrekingen om de directie onder druk te zetten om opening van
zaken te geven. In december eiste FNV Bondgenoten een werkgarantie
omdat de oven nog jaren winstgevend kan branden.  
 
Driekwart van de werknemers bij ENCI is lid van FNV Bondgenoten.

Bron: FNV BONDGENOTEN