Een ruime meerderheid van de werknemers in
de mode- en sportdetailhandel steunen FNV Bondgenoten en willen
nieuwe CAO-onderhandelingen. Dit blijkt uit een opinieonderzoek dat
afgelopen week is uitgevoerd door Intomart GFK, in opdracht van de
vakbond. Van de 351 ondervraagden steunt 66% de vakbond in de wens
de onderhandelingen over de mode- en sport CAO te heropenen.
Gemiddeld 16% van de ondervraagden is tevreden met het huidige
akkoord.

Vakbondsbestuurder Karin Heynsdijk: 'Uit
het onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de werknemers zich
niet kan vinden in het akkoord. Ze willen nieuwe onderhandelingen
zodat er een betere CAO kan worden afgesproken met de Mitex.
Uiteraard sta ik open voor nieuwe gesprekken en onderhandelingen
over de mode- en sport CAO.'

In het huidige akkoord, afgesloten door de
werkgevers in de mode- en sportbranche (verenigd in Mitex) en
vakbond de Unie, worden de toeslagen op koopavonden en in het
weekend afgeschaft. 43% van de ondervraagden is hierover ontevreden
tot zeer ontevreden. FNV Bondgenoten wil bij voorkeur de toeslagen
handhaven. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan moet hiervoor een
goede compensatieregeling komen én moeten werknemers in de
verkoop een extra loonsverhoging krijgen. Dit standpunt wordt door
58% van de ondervraagden gesteund en slechts 10% is het oneens met
het voorstel.

Vrijwel de helft van de ondervraagden
(49%) is het met FNV Bondgenoten eens dat er geen ruimere
bandbreedte mag komen voor de flexibele inzet van werknemers. Nu
kan iemand met een 7,5 uur contract tussen de 1,5 en 13,5 uur
worden ingezet. Dit werkt volgens de vakbond ontmoedigend voor
jongeren die veelal een weinig urencontract hebben. Behalve
onzekerheid over hun inkomsten wordt het voor jongeren vrijwel
onmogelijk om hun school of studie te combineren met werk.

De verruiming van de werktijden in het
akkoord leidt ertoe dat er voor overwerk tot 10 uur per dag en tot
45 uur per week geen toeslag wordt uitgekeerd. 51% van de
ondervraagden is hierover ontevreden tot zeer ontevreden. Het
voorstel van FNV Bondgenoten om overwerk te belonen boven 9 uur per
dag en 38 uur per week wordt gesteund door 53%.

FNV Bondgenoten vindt het akkoord een
verslechtering van de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers en in
het bijzonder jongeren. De vakbond legt het akkoord dan ook met een
negatief advies voor aan haar leden.

Het onderzoek is uitgevoerd door Intomart
GFK in de week van 16 oktober. De respondenten zijn allen werkzaam
in de mode- en sportdetailhandel. In deze branche werken circa
100.000 werknemers waarvan ruim 40% jonger is dan 23 jaar.

bron: FNV