De helft van de werknemers in Nederland
werkt structureel over. Wekelijks maakt een werknemer zo'n 7
overuren, bijna een gehele werkdag. Uit de laatste Randstad
Werkmonitor blijkt dat 52 procent dagelijks overwerkt. Verder
denken steeds meer werknemers erover om van baan te wisselen.

Uit het WerkMonitor onderzoek, door Blauw
Research gehouden onder 831 werkenden, komt naar voren dat er niet
alleen harder gewerkt wordt. Ook merken veel werkenden in Nederland
dat het goed en vaak zelfs beter gaat dan vorig jaar met de
organisatie waarvoor ze werkzaam zijn. Dat heeft op de medewerkers
een positief effect, zo blijkt uit het onderzoek. Want doordat het
organisaties beter lijkt te gaan, stijgt het vertrouwen van
werknemers in het vinden van werk elders (77 procent). De
mobiliteitsindex maakt - mede door het gestegen zelfvertrouwen -
een flinke sprong van 101 in februari naar 107 in juni. De angst
voor ontslag is gedaald: 3 procent van de werkenden acht de
ontslagkans groot.

Open voor iets nieuws

Werkenden kijken nadrukkelijk om zich
heen, zo blijkt uit het onderzoek. Zes op de tien werknemers hebben
enigszins tot sterk het gevoel dat collega's open staan voor iets
nieuws. Bovendien denkt bijna de helft (45 procent) dat de mate
waarin collega's hier voor open staan het afgelopen jaar (sterk)
is toegenomen. Kijkend naar de directe omgeving heeft eveneens
bijna de helft (45 procent) dan ook het gevoel dat er steeds meer
gesolliciteerd wordt.

De groei is er en het zelfvertrouwen neemt
toe, maar er wordt ook - meer nog dan in 2006 - hard gewerkt. Dit
blijkt ook uit het overwerk. Structureel de helft van de werknemers
werkt over (52 procent), gemiddeld maar liefst zo'n 7 uur per
week. Over alle werknemers uitgesmeerd komt het overwerk neer op
ruim 3 uur per week. Vorig jaar lag het aandeel overwerkers fors
lager (34 procent). Toen ging het om gemiddeld 6 uur per werkweek,
wat neer komt op anderhalf uur gemiddeld over alle werknemers. De
manier waarop en mate waarin werknemers hiervoor gecompenseerd
worden is ten opzichte van vorig jaar echter niet veranderd.
Eén op de vijf werknemers met minimaal 3 werkdagen per week
ervaart de situatie momenteel als 'te druk'.

Belang behoud personeel

Gesterkt door de toenemende kansen op de
arbeidsmarkt en het vertrouwen in het vinden van werk elders stelt
de helft van de werknemers dat hun baas het komende jaar een stapje
meer moet doen om hen te behouden voor de organisatie. Bijna de
helft merkt het wel dat de werkgever er iets of zelfs alles aan
doet, maar eveneens de helft merkt dit niet of nauwelijks.

Werknemers hebben de indruk dat werkgevers
onvoldoende doordrongen zijn van het belang van behoud van
personeel. Maar liefst 28 procent zegt ontevreden te zijn over de
feitelijke doorgroeimogelijkheden. Daarbij noemen werknemers die
vooruit willen drie wensen nadrukkelijk: zij verwachten dat ze
cursussen mogen volgen, dat er concrete doorgroeivoorstellen op
tafel komen en dat de arbeidsvoorwaarden kunnen worden
verbeterd.

Algemeen Directeur Jan Vermeulen van
Randstad Nederland adviseert daarom werkgevers serieus te
investeren in de ontwikkeling van medewerkers. "Wij hebben eerder
dit jaar laten onderzoeken hoe werkenden aankijken tegen opleiding
en training. Als de onderzoeksresultaten één ding
duidelijk maken, dan is het dit: werkenden vinden een goed
opleidingsklimaat zo belangrijk, dat ze bereid zijn een andere baan
te zoeken als hun baas er te weinig aandacht voor heeft. Werkenden
willen het gevoel hebben dat ze zich bij hun werkgever verder
kunnen ontwikkelen, dat ze beter worden", aldus Vermeulen.

Wat bleek verder uit het onderzoek?

- Werkgevers zijn ook actiever in het
werven van personeel. Daarbij worden ook werknemers in loondienst
bij een andere organisatie direct en indirect benaderd om te
solliciteren. 42 procent van alle werknemers in loondienst heeft
het afgelopen half jaar zo'n aanbod gekregen om te solliciteren.
De helft van de werkenden is het afgelopen jaar zelfs actief
benaderd via vrienden, uitzendbureaus en headhunters.

- Wat zien werknemers als 'een nieuwe
uitdaging'? Meestal zoekt men dat in een ander takenpakket (hetzij
bij de huidige werkgever, hetzij bij een nieuwe werkgever). Dit
betekent dat indien werknemers binnen de organisatie 'in
beweging' kunnen blijven hun loyaliteit ten opzichte van de
werkgever mogelijk vergroot wordt. Door intern deze ruimte te
bieden, zouden in theorie dus meer werknemers voor de organisatie
behouden blijven.

bron:Randstad Nederland