VGN (werkgevers in de gehandicaptenzorg) heeft op 26 mei 2005 hun voorstel voor een nieuwe CAO op tafel gelegd. Regie en eigen verantwoordelijkheid van werknemers worden hierbij eenzijdig vastgelegd. ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak, FBZ en NU'91 zien geen mogelijkheid om zonder ledenraadpleging serieus verder te praten.

De voorstellen van de werkgevers voor het afschaffen van de 55+ regelingen, versobering van wachtgeld en verruiming van inzet van werknemers vereisen een nieuw mandaat. Het werkgeversvoorstel van 1,4% loonstijging over 27 maanden komt niet eens in de buurt van de gematigde looneis van 1,25 % over 12 maanden vanuit de werknemersorganisaties. Iedere werknemersorganisatie roept haar eigen leden op voor de verdere discussie.  
 
bron:ABVAKABO FNV