Bedrijven in de sector scheepsonderhoud nemen niet genoeg maatregelen
om het werk zo veilig mogelijk te maken. Van de 40 bedrijven in de
sector die door de Arbeidsinspectie zijn bezocht, voldeed geen enkele
aan alle wettelijke eisen.   

In totaal zijn 141 overtredingen geconstateerd en is bij twee bedrijven
het werk stilgelegd. Het gaat vooral om overtredingen van voorschriften
op het gebied van brand- en explosiegevaar (92) en het werken met
oplosmiddelen (33).  

 
De sector scheepsonderhoud behoort tot een branche met een hoog
ziekteverzuim (6,7 procent) en een grote WAO-instroom. Uit een eerder
door de Arbeidsinspectie uitgevoerd onderzoek bleek dat de
arbeidsomstandigheden in de branche niet in orde waren. In vergelijking
met de eerdere inspectie is de situatie wel verbeterd, vooral op het
gebied van ventilatie en bescherming van ademhaling.   
 
Het brand- en explosiegevaar schuilt vooral in het vernevelen of
spuiten van oplosmiddelhoudende verf. Een klein vonkje kan leiden tot
een grote explosie.   
De Arbeidsinspectie concludeert dat bedrijven wel maatregelen nemen om
dit gevaar tegen te gaan, zoals ventileren. Ventilatie alleen is echter
niet genoeg. Het is ook van belang dat bedrijven werken met
explosieveilige en antistatische materialen. Ook moet elektrische
apparatuur worden geaard, zodat er geen vonken kunnen ontstaan. 
 
 
Daarnaast wordt nog veel gewerkt met oplosmiddelhoudende verf. Bij het
verven van besloten ruimtes zonder voldoende ventilatie komen
werknemers in aanraking met een te hoge dosis oplosmiddelen. Dit kan
leiden tot ernstige aandoeningen van het zenuwgestel, zoals organisch
psychosyndroom. Dat is een chronische hersenaandoening die onder meer
leidt tot verwardheid, verandering van de persoonlijkheid en
geheugenstoornissen.   
Waar mogelijk moeten deze verven worden vervangen door verven zonder
oplosmiddelen. In andere gevallen moet een bedrijf in de gaten houden
dat medewerkers niet aan een te hoge dosis worden blootgesteld. Dit
gebeurt volgens de Arbeidsinspectie te weinig. In overleg met de
branche is inmiddels afgesproken dat er een instrument komt waarmee
bedrijven dit beter kunnen bepalen.   

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular