Bij de helft van de controles van de
Arbeidsinspectie was vorig jaar iets mis met de werkomstandigheden.
De meeste overtredingen hadden te maken met onveilige machines,
gereedschappen en installaties. Ook waren werkplekken vaak niet
goed ingericht, werd er onveilig gewerkt met gevaarlijke stoffen of
hadden bedrijven de risico’s onvoldoende in kaart
gebracht.

Dit blijkt uit het jaarverslag van de
Arbeidsinspectie over 2006. Het verslag laat zien dat vooral in de
bouw het werk nog steeds riskant is. De branche doet veel aan
voorlichting, maar in de praktijk gebeuren nog veel ongelukken.
Falend bouwmanagement veroorzaakt ongeveer de helft daarvan:
gebrekkig toezicht, slechte communicatie en onvoldoende inschatting
van risico’s.

De Arbeidsinspectie heeft vorig jaar de controles op illegale
arbeid fors uitgebreid: van 8.600 in 2005 naar ruim 11.000 in 2006.
Bij 2.500 inspecties bleek bij één of meer werkgevers
sprake te zijn van illegale arbeid. Hierbij waren in totaal bijna
5.500 illegale werknemers betrokken. Bij hercontroles gingen vorig
jaar minder bedrijven opnieuw in de fout (26 procent tegenover 31
procent in 2004).

De meeste illegale arbeid kwam de
Arbeidsinspectie tegen in de detailhandel. Daarna volgen horeca,
bouw, uitzendbranche en in mindere mate de land- en tuinbouw. De
inspectie controleert gericht op plaatsen waar het risico op
overtredingen het grootst is. Daarom zijn er veel verbouwingen van
particulieren geïnspecteerd en lag in de horeca de nadruk op
de Chinese restaurants. Ook in 2007 gaan deze inspecties door. In
de uitzendbranche richt de inspectie zich dan vooral op
uitzendbureaus zonder branchecertificaat. Zij werken namelijk twee
keer zo vaak met illegale werknemers.

Door het opengaan van de grenzen voor
werknemers uit onder meer Polen sinds 1 mei van dit jaar, verwacht
de Arbeidsinspectie in 2007 minder illegale arbeid aan te treffen.
Door het vrije verkeer van werknemers kunnen mensen uit de nieuwe
lidstaten van de EU aan de slag zonder dat hun werkgever een
vergunning hoeft te hebben.

De Arbeidsinspectie heeft in 2006 in
totaal zo’n 38.000 inspecties en onderzoeken uitgevoerd.
Hiervan waren 1.400 het gevolg van klachten van werknemers. Ruim
2.100 gingen over ongelukken op het werk.

bron:SZW