De stromende regen trotserend, kwam personeel van de gemeente Leeuwarden dinsdagochtend 31 mei in grote getale bij elkaar op het Burmaniaplein voor het Stadskantoor. Hier hadden zich onder luid getoeter brandweerauto's en dienstauto's van Stadsontwikkeling en -Beheer verzameld.

Het personeel kwam in actie omdat er na ruim een jaar onderhandelen nog altijd geen CAO is voor de sector gemeenten. Een belangrijk struikelblok is de eis van het VNG om het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) af te schaffen. Als er geen overeenstemming komt, dan valt er volgens de werkgevers ook over de CAO niet te praten.

Jacques de Hondt van AbvaKabo hield vanaf een brandweerauto een toespraak, waarin hij de standpunten van de bonden en van de werkgevers uiteenzette. Om 10.00 uur bood Jacques de Hondt burgemeester Geert Dales een petitie aan. De burgemeester beklom vervolgens de brandweerauto en sprak het personeel toe. Hij maakte duidelijk dat hij op dit moment geen toezeggingen kon doen maar dat de grote opkomst zeker indruk op hem had gemaakt.

Aan het einde van de bijeenkomst gaf de brandweer een korte demonstratie `vlam in de pan'.

bron:Gemeente Leeuwarden