Het project Werkplaats Plattelandsvernieuwing van Hogeschool Van Hall Larenstein heeft de HBO-Innovatieprijs 2006 gewonnen. De prijs is uitgereikt tijdens het jaarcongres van de HBO-raad dat op donderdag 13 april werd gehouden in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De HBO-Innovatie prijs gaat naar het project dat het meest bijdraagt aan vernieuwing en innovatie van het onderwijs en de beroepspraktijk. De prijs wordt jaarlijks toegekend. Dit jaar gebeurde dat voor de tweede keer. De prijs is een kennisvoucher ter waarde van ⬠5.000,- en een beeld van Willem Noyons.

In de Werkplaats Plattelandsvernieuwing buigen studenten, docenten, bewoners, specialisten, beleidsmakers, ambtenaren en andere betrokken partijen zich samen over actuele vraagstukken en uitdagingen van het platteland. De eerste werkplaats is gevestigd in het Drentse veenkoloniale dorp Annerveenschekanaal. Vestigingen in Ede en Goes zijn in ontwikkeling. Op langere termijn opent de werkplaats ook vestigingen in Spanje en China.

Juryvoorzitter Tini Colijn-Hooymans (lid raad van bestuur TNO) over de prijswinnaar: "Een zeer aansprekend en succesvol project. Lector Willem Foorthuis heeft samen met studenten een initiatief genomen dat is overgenomen door lokale bewoners, bestuurders en door de hogeschool. De kracht van dit project schuilt in de aanpak, waarbij de vragen en problemen van bewoners als uitgangspunt worden genomen. Vervolgens hebben studenten en docenten vanuit verschillende disciplines succesvol samengewerkt. De actieve deelname van bewoners en ondernemers was een doorslaggevende factor voor het welslagen. De werkplaats Plattelandsvernieuwing betekent een onderwijskundige vernieuwing en heeft aantoonbaar bijgedragen aan de oplossing van lastige vraagstukken. Het project leidt tot nieuwe inzichten die ook in andere situaties toepasbaar zijn."

De jury bestaat uit:

* Tini Colijn-Hooymans, lid raad van bestuur TNO (voorzitter van de jury)

* Hein Visser, directeur KPN Noord-Oost Nederland
* Mariëtte van Wel, bestuurslid Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)
bron:HBO Raad