De rechtbank Rotterdam heeft vrijdag een voormalige directeur van een afdeling van Rijkswaterstaat veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur wegens het aannemen van giften van een aannemersbedrijf.

De man had in zijn functie een belangrijke rol bij het gunnen van opdrachten aan aannemers. De giften betroffen reizen en bezoek aan de uitgaansgelegenheid Yab Yum op kosten van het aannemersbedrijf.

De rechtbank heeft het verweer verworpen dat de verdachte niet heeft geweten met welk doel deze giften werden gedaan. Ook het verweer dat de opdrachten ook op zakelijke gronden naar het aannemersbedrijf zouden zijn gegaan, wordt verworpen: voor strafbaarheid is voldoende dat de ambtenaar weet dat de gift is gedaan om hem te bewegen in de toekomst iets te doen of te laten.

Wat betreft de straftoemeting is de rechtbank van oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats zou zijn. Omdat er tegen de ambtenaar vergaande ambtenaarsrechtelijke sancties zijn opgelegd, ziet de rechtbank daar van af en volstaat met oplegging van een werkstraf voor de maximale duur.

bron:Rechtbank Rotterdam