Een voormalige portier van de discotheek
”de Radstake” te Heelweg is door de politierechter te
Zutphen veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur en voorwaardelijke
gevangenisstraf wegens opzettelijke discriminatie jegens 3 personen
in de periode augustus - november 2005.

De uitspraak van de politierechter is
vrijwel conform de eis van de officier van justitie.In twee
gevallen was er sprake van discriminerende uitlatingen bij de
weigering om tot de discotheek toegelaten te worden.

In een derde geval werd een zgn.
W-document (Document voor asielzoekers; degenen die om
gezondheidsredenen niet kunnen reizen en degenen aan wie uitstel
van vertrek is verleend) als onvoldoende legitimatie gezien. Deze
meneer kreeg een schadevergoeding toegewezen van € 311,60. Dit
als vergoeding voor de onkosten die hij voor het doen van de
aangifte had gemaakt en als immateriële schadevergoeding.

Bron: Rechtbank Zutphen