Vanaf vrijdag 3 juni tot en met zaterdag 25 juni vinden er op verschillende locaties langs de Provinciale weg N446 uiteenlopende werkzaamheden plaats. Dit zijn de laatste onderdelen van de reconstructie van verkeersknooppunt N446. De werkzaamheden veroorzaken enige verkeershinder, maar te allen tijde blijft de doorgang door middel van een verkeersregelinstallatie mogelijk.

Ingebruikname N446
In het weekend van 3 en 4 juni worden de twee rotondes aan de westkant van de A4, het nieuwe N446 viaduct over de A4 en de ovonde ter hoogte van Hoogmade gedeeltelijk in gebruik genomen. Continu is er à©à©n rijbaan beschikbaar voor verkeer. Op de afgesloten rijbaan vinden dan werkzaamheden plaats om alle nieuwe aansluitingen voor de doorgang van het verkeer te realiseren. Tevens wordt het nieuwe fietspad langs de nieuwe N446 in gebruik genomen.

Buitendienststelling tijdelijke brug over toerit Tunnel Groene Hart
Het verkeer, komend vanaf de afrit A4 vanuit Den Haag, maakt gebruik van een tijdelijke brug over de toerit van de Tunnel Groene Hart om richting Hoogmade te rijden. Per 3 juni wordt deze brug buiten gebruik gesteld en moet het verkeer een omleiding volgen. Deze omleiding loopt vanaf de A4-afrit via het bestaande N446-tracà© richting Leiderdorp, waar hij vanaf de verkeerslichten over 2 nieuwe rotondes en het nieuwe N446 viaduct over de A4 richting de ovonde in Hoogmade leidt. Deze omleiding is in gebruik van 3 tot en met 25 juni 2005.

Huidige Provinciale weg N446
Op zaterdag 25 juni wordt  de huidige (oude) N446, vanaf de Persant Snoepweg te Leiderdorp tot aan de tijdelijke brug over de toerit van de Tunnel Groene Hart, volledig buiten gebruik gesteld en gesloopt.

bron:HSL-Zuid

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular