Vanaf zaterdag 23 april wordt er weer gewerkt aan de Ring om Antwerpen (R1).  De voorbereidende werkzaamheden zijn al in maart gestart, vanaf 23 april zijn de rijbanen in beide richtingen versmald en verschoven. Daarnaast wordt dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, gewerkt aan de verbindingen van de autosnelwegen met de Ring Antwerpen. Dit zorgt voor een complexere situatie dan vorig jaar en bijkomende hinder. De Ring blijft bereikbaar voor doorgaand verkeer. De weggebruiker moet rekening houden met vertraging op de weg van, naar en langs Antwerpen. De werkzaamheden duren tot half september. 

Ondanks het feit dat de Ring in beide richtingen begaanbaar blijft, raadt Rijkswaterstaat doorgaand verkeer aan om de ring Antwerpen te mijden gedurende de reconstructieperiode. Daarnaast kunnen de werkzaamheden leiden tot opstoppingen op het wegennet in Zuid-Nederland. Rijkswaterstaat adviseert de weggebruiker bij grote drukte gebruik te maken van de alternatieve route naar het zuiden via de A17/A58/A4 (Roosendaal/Bergen op Zoom/ Liefkenshoektunnel/Antwerpen). 
 
Antwerpen blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Dit verkeer wordt via de Singel (parallelweg van de ring) de stad ingeleid. Toeristen vanuit Nederland die een bezoek aan Antwerpen willen brengen, wordt aangeraden gebruik te maken van het openbaar vervoer.  
 
Dit jaar wordt er niet alleen aan de Ring gewerkt maar ook aan de verbindingslussen van de aansluitende autosnelwegen met de Ring Antwerpen. Dit maakt de verkeerssituatie complexer dan vorig jaar en zorgt voor bijkomende verkeershinder. Op sommige lussen wordt  het verkeer over 1 rijstrook geleid en andere lussen worden tijdelijk volledig afgesloten.  
 
Net als vorig jaar worden er tijdens de periode waarin aan de Ring Antwerpen wordt gewerkt maatregelen getroffen op de Nederlandse wegen om de hinder voor de Nederlandse weggebruiker zoveel mogelijk te beperken. Uit een evaluatie van het afgelopen jaar is naar voren gekomen dat de ingezette maatregelen goed hebben gefunctioneerd en dat er op het Nederlandse wegennet weinig hinder is geweest van de werkzaamheden aan de ring Antwerpen. De maatregelen die ook dit jaar weer worden getroffen zijn: 
.De extra rijstrook wordt dit jaar verbeterd aangelegd. Daarom zal vanaf vrijdagavond 20.00 uur tot en met zaterdagavond 23 april 23.00 de A58 ter hoogte van de tijdelijke spitsstrook in beide richtingen worden teruggebracht naar 1 rijstrook. Er wordt dan gewerkt aan een betere belijning en aan de vangrail. 
.Adviesroutes en omleidingroutes voor verkeer vanuit Nederland (ook bij calamiteiten) 
.Afstemming wegwerkzaamheden in Nederland 
.Verkeersmaatregelen Zeeland en Brabant  
(Aanpassen verkeerslichten in Zeeland, inhaalverboden op N-wegen, betere bewegwijzering Zeeland, aanpassen tijden exceptioneel transport en inhaalverbod voor vrachtverkeer) 
.Uitgebreid communicatietraject i.s.m. anwb en andere overheden 
 
In juli  wordt er ook gewerkt in de Kennedytunnel. In elke richting blijven twee sterk versmalde rijstroken beschikbaar. Het verkeer moet in juli in beide richtingen door 1 tunnelkoker. Verkeer breder dan twee meter (vrachtwagens, bussen, caravans, auto's met een brede aanhangwagen e.d.) mogen in deze periode geen gebruik maken van de Kennedytunnel. Dit in verband met de veiligheid. Verkeer breder dan 2 meter wordt omgeleid via de Liefkenshoektunnel aan de noordkant van Antwerpen. Bij deze tunnel moet tol worden betaald. Verkeer breder dan 2 meter met bestemming Brussel of verder ondervindt hier in de maand juli geen hinder van omdat de route rond Antwerpen richting Brussel niet via de Kennedytunnel loopt. Verkeer breder dan 2 meter richting Gent daarentegen moet via de Liefkenshoektunnel rijden. 
 
Rijkswaterstaat adviseert doorgaand verkeer naar het zuiden een andere route te nemen en Antwerpen te mijden. Daarbij is het van belang om te weten dat gelijktijdig met de reconstructie van de Ring Antwerpen ook gewerkt aan de A25 en E411 in de Ardennen richting Luxemburg. Ook wordt er gewerkt op de A31 in Frankrijk tussen Metz en Luxemburg (in Noordelijke richting) Het verkeer wordt geadviseerd om de grootschalige omleidingsroute Langres (F)- Reims(F)- Cambrai(F)- Valenciennes(F)-Mons(B), A5-A26- A2/E17-E19, te nemen. Meer informatie over de werkzaamheden en adviesroutes in Frankrijk en België zijn te vinden op www.anwb.nl
 
De ring om Antwerpen is bijna 35 jaar oud en is sinds 1977 niet meer structureel onderhouden. De huidige situatie van het wegdek, de riolering, drainage en vangrails is dringend aan vernieuwing toe. Het doel van de ingrijpende werkzaamheden is de verkeersveiligheid verbeteren en het aantal files terugdringen.  
 
Informatie over het Nederlandse wegennet wordt verstrekt via de verkeersinformatie op de radio, teletekst pagina's 730 en 731. Op internet kan men kijken op www.rijkswaterstaat.nl. Hier worden de links aangeven naar de Belgische sites die uitgebreid informeren over de werkzaamheden op de ring Antwerpen zelf.  
 

Bron:VenW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular