Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld West-Brabant houdt telefonische spreekuren op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 - 12.00 uur: 0900 - 1 22 4444 (interlokaal tarief). Bijna de helft (45%) van de Nederlandse bevolking is ooit slachtoffer geworden van huiselijk geweld. Zo werd à©à©n op de vijf vrouwen slachtoffer van geweld in relaties. Jaarlijks worden alleen al 20.000 gevallen van kindermishandeling gemeld. Zelfs 5% van de ouderen ontkomt niet aan huiselijk geweld. Dat zijn schokkende getallen.

Deze cijfers zijn waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. Immers, huiselijk geweld speelt zich binnenshuisaf. Het is meestal niet zichtbaar. Daar komt bij dat slachtoffers er vaak niet over durven of kunnen praten. Ze hopen dat het geweld vanzelf overgaat, schamen zich of voelen zich schuldig. Ook hebben ze het gevoel dat hun omgeving hen niet begrijpt. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de bevolking zich wel degelijk zorgen maakt over huiselijk geweld. Huiselijk geweld is daarmee een maatschappelijk probleem dat aandacht verdient.

Onder huiselijk geweld verstaan we geweld dat door iemand uit de huiselijke kring (gezin, familie, huisvrienden, ex-partners) van het slachtoffer is gepleegd: partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, oudermishandeling, kinderen als getuigen van huiselijk geweld etc. Er zijn vele vormen van huiselijk geweld · lichamelijk geweld
· psychische mishandeling
· verwaarlozing
· seksueel misbruik
· schending van rechten
· financiële uitbuiting
Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking voor. De gevolgen van huiselijk geweld zijn groot, zowel voor slachtoffers als voor hun omgeving. Huiselijk geweld is niet normaal
Gevoelens van machteloosheid, angst, kwetsbaarheid en afhankelijkheid zijn redenen waarom slachtoffers het geweld vaak lange tijd geheim houden. Het is van belang dat huiselijk geweld vroegtijdig gesignaleerd wordt. Familie, buren en kennissen merken het meestal eerder dan professionele hulpverleners. Zij worstelen dan vaak met vragen als: Zal ik er wat van zeggen? Mag ik me er wel mee bemoeien? Mag ik ingrijpen? Waar kan ik advies of hulp krijgen? Kan ik het ergens melden? Het à­s ook moeilijk om je te mengen in het privà©-leven van anderen. Toch kunnen we er samen wel degelijk iets aan doen. We mà³eten er ook samen iets aan doen. Want huiselijk geweld is beslist niet te accepteren. West-Brabant onderneemt actie
De gemeenten, politie en diverse hulpverleningsorganisaties binnen West-Brabant vinden huiselijk geweld een probleem van de hele samenleving en niet van een bepaalde groep. Het is dus ook onze gezamenlijke verantwoordelijkheid te zorgen voor veiligheid en leefbaarheid, op straat en in huis. Daarom hebben in West-Brabant deze verschillende organisaties hun krachten gebundeld met het doel om huiselijk geweld gericht aan te pakken. Met onder andere als resultaat: een regionaal Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld met à©à©n telefoonnummer. Regionaal Advies- en Steunpunt
Bij het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld kunt u informatie en advies krijgen over huiselijk geweld. Het Advies- en Steunpunt is er voor slachtoffers en hun omgeving, maar ook voor daders. Het is een plek waar u uw verhaal kwijt kunt. De medewerkers van het Advies- en Steunpunt denken met u mee over oplossingen, geven adviezen over wat u zou kunnen doen en verwijzen u zonodig door naar hulpverleners. Zij leggen ook uit wat er gebeurt als u aangifte doet bij de politie. Als u belt voor advies kunt u anoniem blijven. U mag het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld altijd bellen. Met welke vraag u ook zit. Kortom: bij twijfel altijd bellen. Bij gevallen van huiselijk geweld die levensbedreigend zijn en waar onmiddellijk ingegrepen moet worden, belt u direct het alarmnummer 112.

Huiselijk geweld kan alleen stoppen als we niet afwachten en zwijgen, maar er ook zelf iets aan doen. Als we zelf de verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen veiligheid en de veiligheid van anderen. Daarvoor is het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld West-Brabant. Eà©n aanspreekpunt voor slachtoffer, pleger en iedereen die op de à©à©n of andere manier te maken heeft met huiselijk geweld.

bron:OM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular