De Wet bopz is niet toekomstbestendig,
vindt de commissie die de wet onlangs heeft geëvalueerd.
Volgens de evaluatiecommissie voldoet de wet in de praktijk
redelijk, maar is hij op sommige punten niet helder en complex.
Daarom stelt de evaluatiecommissie voor een nieuwe wet te maken. In
haar woorden moet er worden gezocht naar een ‘verbindende
regeling waarin passende zorg voor de patiënt, ongeacht waar
hij zich bevindt, het centrale uitgangspunt is’.

De wet bopz, die de gedwongen opneming en
gedwongen behandeling regelt van personen die door een
psychiatrische aandoening een gevaar vormen voor zichzelf of hun
omgeving, wordt om de vijf jaar geëvalueerd. Vandaag is het
derde evaluatierapport aan de ministers van VWS en Justitie
aangeboden.

Namens minister Klink zei directeur
Curatieve Zorg M. Boereboom bij de overhandiging dat hij begrip
heeft voor dit standpunt. ‘Want bij een wet die je te vaak
verandert, loop je het risico dat je te veel gaat afwijken van de
oorspronkelijke bedoelingen van de wet.’

Klink gaat de komende maanden, samen met
de minister van Justitie, het evaluatierapport bestuderen. Het
streven is om in het najaar met een kabinetsstandpunt op het
evaluatierapport te komen.

bron:VWS