Het kabinet wil de regelgeving voor het goederenvervoer over de weg versoberen. De nieuwe wet bespaart het bedrijfsleven 100 miljoen euro aan administratieve lasten. Het voorstel moet ook de handhaving verbeteren.

Het kabinet wil in de wet niet meer regelen dan wat de Europese Unie voorschrijft. Nederlandse vervoerders kunnen dan onder dezelfde condities werken als hun Europese concurrenten.

De versobering van de regelgeving bestaat uit:
De vergunningplicht gaat gelden voor vrachtauto's met een maximaal toegelaten gewicht van 3500 kg. Nu geldt de plicht voor vrachtauto's met een toegestaan laadvermogen van 500 kg.
De inschrijvingsplicht van het eigen vervoer wordt geschrapt.
De eisen voor de financiële draagkracht worden verlaagd tot het Europese minimum van 9.000 euro voor de eerste vrachtauto en 5.000 euro voor iedere volgende vrachtauto.
De eis van dienstbetrekking voor de chauffeurs verdwijnt.
De aparte vergunning voor het binnenlandse goederenvervoer over de weg wordt geschrapt. In de nieuwe situatie wordt alleen een Europees geldende vergunning afgegeven en vervalt de Nederlandse vergunning.
Minister Peijs (VenW) wil de Wet goederenvervoer over de weg ook aanpassen om de administratieve lasten voor bedrijven te verminderen. Met alle maatregelen in het wetsvoorstel bespaart het bedrijfsleven jaarlijks 100 miljoen euro.

Bron:VenW