Ouders en verzorgers zijn massaal ontevreden over de nieuwe wet op de Kinderopvang die op 1 januari 2005 is ingevoerd. Dit blijkt uit een enquàªte die de SP heeft gehouden onder meer dan 200 betrokkenen. Terwijl het doel van de wet was om de toegankelijkheid vergoten, wordt het tegengestelde bereikt.

Uit deze peiling blijkt dat tweederde van de ondervraagden ontevreden of zeer ontevreden is over de nieuwe wet. Problemen hebben mensen vooral met het voorschieten (ruim de helft) en het te kort schieten van de bijdrage van het Rijk (de helft) of, indien men hiervoor in aanmerking komt, de gemeentelijke regeling.

Hoewel een verbetering lijkt opgetreden in de bereidheid van werkgevers om bij te dragen, is het percentage ouders van wie slechts à©à©n of geen van beide werkgevers betalen, nog steeds bijna 60 procent.

Uit de peiling komen ook sterke signalen dat de opvang voor een aantal mensen minder toegankelijk is geworden. Het lijkt er op dat de doelstelling van de minister - goede en betaalbare opvang in de strijd voor de emancipatie en tegen de vergrijzing - met deze wet niet wordt gehaald.

De SP pleit voor een snelle evaluatie en doet drie aanbevelingen:

- Stort de bijdrage van werkgevers en de overheid elke eerste dag van de maand en controleer eenmalig via een jaarrekening.

- Maak de werkgeversbijdrage verplicht en werk op lange termijn aan een loonheffing, zodat alle werkgevers evenredig bijdragen aan de kinderopvang.

- Toets gemeentelijke regelingen en hun uitwerking en doe onderzoek naar de toegankelijkheid van kinderopvang.

bron:SP