De regering is bezig de maatschappelijke ondersteuning te herstructureren en te decentraliseren. Niemand weet echter echt hoe dat moet. Het ministerie van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben daarom bedacht dat de uitvoering van de wet op onderdelen geprobeerd zal moeten worden door een beperkt aantal gemeenten. Diverse gemeenten hebben zich bereid verklaard om daaraan mee te werken. woensdag 13 april hebben het ministerie, de VNG en ambtelijke vertegenwoordigers overlegd over de verdeling van de onderdelen van de wet en de mogelijkheden. Na afloop verklaarden ze er uit te zijn.

Ambtelijke vertegenwoordigers van de 26 geselecteerde ontwikkelpilots hebben vandaag afgesproken over welk prestatieveld en thema van de Wet maatschappelijke ondersteuning ze een projectvoorstel maken.

VWS en de VNG hadden de gemeenten per brief laten weten voor welke thema's en prestatievelden ze voorlopig waren ingedeeld. In overleg met andere gemeenten kwamen ze tot een goede verdeling van thema's en prestatievelden.

Gemeenten kregen meer te horen over de opzet van de proeftuinen en de ondersteuning van het implementatiebureau van het ministerie van VWS/VNG. De staatssecretaris heeft de vertegenwoordigers van de gemeenten kort toegesproken en succes gewenst met het uitwerken en opzetten van de proeftuinen.

De ambtelijke vertegenwoordigers van de proeftuingemeenten waren tevreden over de bijeenkomst en zijn klaar om met de Wmo aan de slag te gaan. Of ze ook echt proeftuingemeente worden, hangt af van het projectvoorstel dat ze eind mei bij VWS en de VNG indienen.

bron:ministerie VWS