De Wet verbetering poortwachter draagt bij aan een lager ziekteverzuim en minder nieuwe WAO-uitkeringen. Dat blijkt uit een evaluatie. Werkgevers en werknemers doen meer om zieke werknemers aan het werk te krijgen.  Minister De Geus (SZW) heeft het onderzoeksrapport naar de Tweede Kamer gestuurd. De Wet verbetering poortwachter is op 1 april 2002 ingevoerd. Deze wet stelt strengere eisen aan de rechten en plichten van werkgevers en werknemers bij ziekteverzuim.

Uit de evaluatie blijkt dat:
het ziekteverzuim is gedaald van 5,3% in 2002 naar 4,6% in 2004;
het aantal toegekende WAO-aanvragen is gedaald van 80.000 in 2002 naar 48.000 in 2004. De wet past daarmee in het kabinetsbeleid om mensen die kunnen werken zo snel mogelijk (weer) aan de slag te krijgen. De onderzoekers stellen dat werkgevers en werknemers in het midden- en kleinbedrijf betere informatie over de wet moeten krijgen.
De Geus vindt net als de onderzoekers dat zieke werknemers zonder werkgever, zoals uitzendkrachten, speciale aandacht moeten krijgen. Het moet duidelijker worden wat deze werknemers en het UWV (waarvan ze ziektegeld ontvangen) van elkaar kunnen verwachten.
bron:SZW