De ministerraad is akkoord met het
opstellen van de Wet publieke gezondheid. De nieuwe wet maakt het
mogelijk om sneller in te grijpen bij dreigingen van bijvoorbeeld
Sars of vogelgriep.

De Wet publieke gezondheid regelt onder
andere dat er voldoende voorzieningen komen om infectieziekten snel
op te kunnen sporen en te bestrijden. Ook krijgt de minister van
VWS meer bevoegdheden om bij landelijke infectieziektecrises de
regie te voeren.

De wet publieke gezondheid vervangt de Wet
Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV), de Infectieziektewet
en de Quarantainewet.

bron:VWS