Op 16
november 2006
zal het Smithsonian Institution, Washington in
het Rijksmuseum voor Volkenkunde een wetenschappelijk pionierswerk
aan het publiek voorstellen. Ter gelegenheid van de eerste
internetuitgave van de Smithsonian Libraries Digital Editions:
Sources and Critical Interpretations organiseert het International
Institute for Asian Studies (IIAS) samen met het Smithsonian
Institution in Washington, het Rijksmuseum voor Volkenkunde en de
Stichting Papua Cultureel Erfgoed een reeks lezingen onder de
hoofdtitel'By Aeroplane to Pygmyland' - Revisiting the 1926 Dutch
and American Expedition to New Guinea.

Het Werk

Paul Michael Taylor, Director of the Asian
Cultural History Program and Curator van het Department of
Anthropology, Smithsonian Institution heeft op haar website (vanaf
15 november online) een verhandeling geschreven over de
Nederlands-Amerikaanse expeditie naar de berglanden van Nieuw
Guinea uit 1926. Deze verhandelingen zijn aangevuld met
gedigitaliseerd origineel film-, beeld,- en geluidsmateriaal.

De Film

De expeditie heeft faam verworven door
voor het eerst in de expeditiegeschiedenis van Zuidoost Azië
een watervliegtuig mee te nemen. Hiermee zijn luchtfoto's en
filmbeelden gemaakt. De Amerikaanse expeditieleider Stirling heeft
omvangrijk

filmmateriaal opgenomen en daarvan een
film voor het grote publiek uitgebracht, getiteld By Aeroplane to
Pygmyland. Deze film, maar ook nooit eerder getoond filmmateriaal,
zijn op de website opgenomen.

Nieuwe inzichten, Nederlandse dagboeken
ontsloten

Nederlandse deelnemers aan deze expedtie
waren onder anderen Le Roux (curator Museum Bataafs Genootschap en
later directeur van het Rijksmuseum voor Volkenkunde) en Docters
van Leeuwen (Directeur Nationaal Herbarium, Bogor). Zij hebben hun
ervaringen opgeschreven in dagboeken die tot op heden in het
Nationaal Archief bewaard zijn gebleven en door het Rijksmuseum van
Volkenkunde zijn onderzocht. De dagboeken bestaan niet alleen uit
verhalen over de Papua's en hun leefomgeving, maar ook uit
onthullingen over strubbelingen tijdens de expeditie tussen de
Amerikaanse en Nederlandse partners. De dagboeken geven een
volstrekt ander beeld van de expeditie dan Stirling's film en
verklaren waarom de Nederlanders de leiding van de expeditie van de
Amerikanen overnamen.

bron:Iias