Op de examenspecial van Kennisnet, www.examen.kennisnet.nl, geven wetenschappers als hoogleraar stilistiek professor Verdonk, historicus professor De Rooij en de econoom professor Heertje hun visie op het eindexamen VWO. De resultaten van hun beoordelingen zullen na afloop van de examens worden aangeboden aan de Cevo, de commissie van OCW die de examens in het voortgezet onderwijs bepaalt. 

De wetenschappers zijn allen gespecialiseerd in à©à©n van de talen-, maatschappij- of exacte vakken waarin examen moet worden gedaan. Een overzicht van de vakken en wetenschappers is te vinden op www.examen.kennisnet.nl. De wetenschappers beschikken over het examenprogramma, waarin staat wat de eindexamenkandidaten voor de betreffende vakken moeten beheersen. Het is de bedoeling dat de wetenschappers toetsen of deze vereiste competenties goed aansluiten op het wetenschappelijk onderwijs.  
Hun oordeel wordt geplaatst op het forum van Kennisnet, te bereiken via examen.kennisnet.nl. Iedereen kan hierop reageren en met elkaar discussiëren over de kwaliteit van het examen. Alle bevindingen worden na afloop van de examens in een rapport aangeboden aan de Cevo, de commissie van OCW die de examens in het voortgezet onderwijs bepaalt. 
 
examen.kennisnet.nl 
www.examen.kennisnet.nl is opgezet in samenwerking met organisaties als het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (Laks),  Eindexamen.nu, Cito, NCRV en educatieve uitgeverijen zoals ThiemeMeulenhoff en Malmberg. De inhoud op de examensite wordt geleverd door de verschillende aanbieders van examendiensten. De site trok in de week voorafgaand aan de examen 70.000 bezoeken, ruim twee keer zoveel als in 2004. 
Op de site kunnen eindexamenkandidaten onder meer oefenen met oude examens. Na afloop van de examens worden de vragen en antwoorden zichtbaar op Kennisnet. Leerlingen kunnen voor hun vragen en discussies terecht op het gezamenlijke examenforum van de NCRV, Laks, eindexamen.nu en Kennisnet. Ook is er in samenwerking met de NCRV een dagelijks eindexamenjournaal te bekijken. 
  
Over Kennisnet 
Kennisnet is de internetorganisatie voor en door het onderwijs. Kennisnet stimuleert het gebruik van internet in het onderwijs voor educatieve doeleinden. Op www.kennisnet.nl wordt onderwijs gerelateerde content en onderwijsinformatie aangeboden voor leerkrachten, leerlingen, ICT-coà¶rdinatoren en schoolleiders in basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. Leraren vinden op kennisnet.nl direct bruikbaar lesmateriaal. Voor leerlingen is Kennisnet een steun in de rug bij het maken van schoolwerk. Ouders vinden ondersteuning in opvoedingsvraagstukken. ICT-coà¶rdinatoren en schoolleiders krijgen praktische tools en beleidsinstrumenten aangereikt om de ICT-infrastructuur op school vorm te geven. Met kennisnet.nl sta je er nooit alleen voor.   
 
bron:Kennisnet