Zaterdag 2 juli om 12.00 uur opent CDA Wethouder Simon Binnendijk (stads- en wijkbeheer) de wijktuin Rekerdijk. Hij doet dit samen met Arie Rentenaar van de werkgroep Groen van de Alkmaarse Stichting Wijkraad Huiswaard en Vincent Min van de Bio-Bus. De wijk neemt daarmee zelf een belangrijk deel van het groenbeheer voor haar rekening.

Belangrijke facetten van de wijktuin zijn het samen werken, elkaar ontmoeten en kennisoverdracht. De gemeente Alkmaar ondersteunt en stimuleert de bewonersactiviteiten. De wijktuin Rekerdijk is een initiatief van de werkgroep Groen, het ontwerp van de tuin is opgesteld met de direct omwonenden van de Koggewaard.

Wijkgebonden onderhoudsbudgetten
De werkgroep Groen is ontstaan toen Huiswaard ging werken met wijkgebonden onderhoudsbudgetten; een project van de gemeente Alkmaar waarin bewoners zeggenschap krijgen over de besteding van een deel van de onderhoudsgelden voor groen en grijs. De groengroep ziet het als haar doel om de wijk Huiswaard groener en vooral kleuriger te maken, daarvoor wordt op de wijktuin onder andere een ruiltuin en demonstratietuin gerealiseerd. De groengroep bestaat uit elf actieve leden.

Bio-Bus
Bij de ontwikkeling van de tuin is ook de Bio-Bus betrokken. De Bio-Bus is een rijdend veldwerkcentrum voor natuur en woonomgeving. De Bio-Bus werkt op de Wijktuin samen met enkele basisscholen. De leerlingen van de basisscholen kweken bijvoorbeeld hun eigen groente, of doen aan biologisch veldwerk zoals lessen over insecten, en waterleven. Aan het Clusius College is gevraagd om mede te participeren op de wijktuin omdat de school misschien extra ruimte nodig heeft voor een sortimentstuin.

De wijktuin Rekerdijk is een stuk grond aan de Rekerdijk, dat in het verleden gebruikt werd als schoolwerktuinencomplex en voor tuinactiviteiten minder validen (gehandicapten van Activiteitencentrum de Zilvermeeuw).

bron:Gemeente Alkmaar