Wethouder Ellen Joy Groosman-van den Brandhof heeft met ingang van 26 april 2005 haar ontslag aangeboden als wethouder van de gemeente Maassluis. Zij heeft dit besluit genomen, omdat zij van mening is dat de fractie en het bestuur van haar partij, de VVD, haar de politieke steun hebben onthouden om gemotiveerd en vol vertrouwen de problemen met het dossier Havenhof namens het college in de gemeenteraadsvergadering op 26 april toe te lichten.

Mevrouw Groosman was sinds 2002 wethouder van de gemeente Maassluis en had onder andere onderwijs en volwasseneneducatie, sport en recreatie, informatievoorziening, communicatie en inspraak, economische zaken en toerisme, milieu en volksgezondheid in haar portefeuille. Verder was zij als projectwethouder verantwoordelijk voor de herontwikkeling van winkelcentrum Koningshoek en de ontwikkeling van de bouwlocatie Havenhof.
Voordat zij wethouder werd in Maassluis, was zij al langere tijd actief in het openbaar bestuur. Van 1977 tot 1990 was zij gemeenteraadslid in de gemeente Maasland. Daarna is zij van 1991 tot medio 2002 lid geweest van Provinciale Staten van Zuid-Holland.

bron:Gemeente Maassluis