Het wetsvoorstel Basisregistraties
Adressen en Gebouwen (BAG) is bij de Tweede Kamer ingediend. BAG is
onderdeel van een landelijk stelsel van basisregistraties van
overheidsgegevens. Met als doel de informatievoorziening in
Nederland beter te ordenen en zo de dienstverlening van de overheid
te verbeteren.

Basisregistraties

De meest gevraagde en gebruikte
overheidsgegevens, zoals adressen van personen en gebouwen, worden
verzameld in zes registraties. Deze 'basisregistraties' vormen
samen de basis van het landelijke stelsel. Door ordening van deze
grote hoeveelheid gegevens neemt de kwaliteit daarvan toe. Burgers
en bedrijven hoeven maar een keer hun gegevens aan te bieden. VROM
is verantwoordelijk voor de totstandkoming van vier
basisregistraties: Adressen, Gebouwen, Kadaster en Topografie.

Basisregistraties Adressen en Gebouwen
(BAG)

Het kabinet heeft op 11 juni 2004
ingestemd met de landelijke invoering van de Basisregistraties
Adressen en Gebouwen (BAG). BAG bestaat uit de Basisregistraties
Adressen (BRA) en de Basis Gebouwen Registratie (BGR). Sinds 2005
worden gemeenten door de minister van VROM aangespoord de adressen-
en gebouwenregistraties in te voeren. Inmiddels is een groot aantal
gemeenten hiermee bezig. De invoering is naar verwachting medio
2009 afgerond. In de periode daarna zal het registratiesysteem
binnen de gehele overheid worden ingevoerd.

Gevolgen wet BAG

In het wetsvoorstel BAG is onder meer
geregeld:

-inzage, verstrekking en gebruik van
gegevens;

-taken en bevoegdheden voor betrokken
bestuursorganen;

inhoud van de registratie.

Zo is geregeld dat de adressen- en
gebouwenregistraties in principe openbaar zijn. In het wetsvoorstel
is verder specifiek vastgelegd hoe bijvoorbeeld een adres moet
worden geregistreerd. Daarnaast wordt voor BAG een gebruiksplicht
voor bestuursorganen ingevoerd. De bestuursorganen krijgen ook een
terugmeldplicht voor mogelijke onjuiste gegevens in de
basisregistratie. De wet treedt naar verwachting in 2009 in
werking.

bron:VROM