Het kabinet wil een landelijk elektronisch
patiëntendossier invoeren. Dit dossier moet de veiligheid in
de zorg verbeteren. Fouten met medicatie zijn zo beter te
vermijden. De wet gaat naar verwachting in op 1 januari 2009. De
ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel. Het voorstel
wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd.

Met het elektronisch patiëntendossier
(EPD) worden medische gegevens van patiënten tussen
zorgaanbieders elektronisch uitgewisseld. Het wetsvoorstel geeft de
kaders aan voor het EPD. Er staat onder meer in dat zorgaanbieders
worden verplicht zich aan te sluiten op het EPD. Ook worden de
eisen genoemd waaraan de beveiliging moet voldoen.

Daarnaast staan in het wetsvoorstel de
rechten van patiënten, zoals de mogelijkheid bezwaar te maken
tegen deelname aan het EPD. Het kabinet start met de invoering van
het waarneemdossier huisartsen en het elektronisch
medicatiedossier. Vervolgens wordt geregeld wanneer en hoe
zorgaanbieders en beroepsbeoefenaren de gegevens van hun
cliënten toevoegen aan het EPD.

Bron:VWS