Werknemers die zijn uitgevallen door
bijvoorbeeld een ongeval waarvan de oorzaak bij een derde ligt,
moeten zo snel mogelijk aan de slag geholpen kunnen worden. Nu
staat onduidelijkheid over de aansprakelijkheid voor de kosten
re-integratie nog te veel in de weg. Voortaan zullen werkgevers die
kosten makkelijker kunnen verhalen op de eventuele veroorzaker van
de ziekte of handicap, de zogenoemde aansprakelijke derde. Ook het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en werkgevers
die zelf het risico dragen van (gedeeltelijke)
arbeidsongeschiktheid kunnen deze kosten bij arbeidsongeschiktheid
straks gemakkelijker verhalen op een mogelijke veroorzaker.

Dit is de kern van een wetsvoorstel van
minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister
Hirsch Ballin van Justitie en minister Ter Horst van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, dat vandaag naar de Tweede Kamer is
gestuurd. Het wetsvoorstel geeft meer juridische duidelijkheid en
stimuleert daarmee snellere re-integratie van zieke en
arbeidsongeschikte werknemers.

Het kabinet vindt een betere
verhaalmogelijkheid nodig, omdat het helpt om zieke of
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers zo snel mogelijk weer
aan de slag te krijgen. Tot nu toe bestaat er in de praktijk veel
onduidelijkheid over. Werkgevers doen naar verwachting meer aan
re-integratie als ze weten dat kosten makkelijker te verhalen zijn.
Snellere re-integratie beperkt ook het inkomensverlies van de
betrokken werknemers. Dat is ook in het belang van veroorzakers.
Die hoeven minder inkomensschade te vergoeden wanneer de
betreffende werknemers minder lang langs de kant staan.

bron:SZW