Minister Hirsch Ballin (Justitie) wil dat
rechters thuisdetentie kunnen opleggen als nieuwe hoofdstraf. De
maximale duur is vier maanden. De veroordeelde staat onder
elektronisch toezicht en mag zijn woning niet verlaten. Dit staat
in een wetsvoorstel dat minister Hirsch Ballin voor advies naar
verschillende instanties stuurt.

De nieuwe hoofdstraf geeft rechters meer
mogelijkheden een straf op te leggen die past bij de ernst van het
strafbare feit en de persoonlijke omstandigheden van de dader.
Thuisdetentie kan uitkomst bieden als een geldboete of taakstraf
als te licht wordt ervaren, maar gevangenisstraf niet noodzakelijk
is.

Thuisdetentie

Bij thuisdetentie wordt een plaats
aangewezen die de veroordeelde tijdens een bepaalde periode niet
mag verlaten. Meestal is dat zijn woning.

Veroordeelden mogen maar twee uur per dag
hun huis verlaten voor bijvoorbeeld boodschappen, familiebezoek,
sport of een religieuze plechtigheid. Daarover moeten dan wel
vooraf afspraken zijn gemaakt.

Buitenshuis werken is niet toegestaan.
Opleidingen of gedragsprogramma's worden niet aangeboden.

Veroordeelden krijgen een enkel- of
polsband om die is verbonden met een ontvanger in het huis. Als die
ontvanger het contact met de band verliest, ontvangt de centrale
meldkamer automatisch een melding. Er wordt dan onmiddellijk actie
ondernomen.

Controle

De Dienst Justitiële Inrichtingen
wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de thuisdetentie.
Veroordeelden krijgen onaangekondigde huisbezoeken om te
controleren of zij zich aan de regels houden, bijvoorbeeld het
drugsverbod.

Bron:MinJus