Ministers krijgen in de toekomst 30% meer salaris. Dat salaris wordt ook het hoogste in de (semi-)publieke sector. De minister-president ontvangt 10% toeslag, een staatssecretaris krijgt 90% van het ministersloon. Het verzoek aan overige werknemers om de 0 lijn in acht te nemen en het loon te matigen blijft overeind.

Dat staat in een van de vier wetsvoorstellen die het kabinet heeft opgesteld als reactie op het advies van de commissie-Dijkstal.

Het kabinet dient tegelijkertijd een wetsvoorstel in om de arbeidsvoorwaarden van politici te versoberen. Er komt bijvoorbeeld een sollicitatieplicht en een beperktere duur van de werkloosheidsuitkering. Burgemeesters en commissarissen van de Koningin vallen voortaan ook onder die wet.

Andere onderdelen van de voorstellen zijn onder meer:

Politieke ambtdragers worden verplicht nevenfuncties en inkomsten daaruit openbaar te maken.  Er komt een permanent adviescollege dat het kabinet adviseert over de rechtspositie van politieke ambtsdragers, leden van Hoge colleges van staat en topambtenaren. De productiviteit van ministers en staatssecretarissen hoeft niet te stijgen. De wetsvoorstellen zijn voor advies aan de Raad van State gestuurd. De tekst wordt pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

bron:BZK