Het wettelijke onderscheid tussen de positie van huurders van woningcorporaties en huurders van commerciële verhuurders wordt in de nieuwe Wet op overleg huurders verhuurder (Wohv) opgeheven. Hierdoor hebben voortaan ook huurders van commerciële verhuurders recht op een verhuiskostenvergoeding. Ook worden huurdersorganisaties voortaan breder geïnformeerd. Minister Pieter Winsemius van VROM heeft de brief samen met de wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd.

Naast het recht op een verhuiskostenvergoeding in geval van gedwongen verhuizing vanwege stedelijke vernieuwing wordt in de herziene wet geregeld dat wensen van huurdersorganisaties worden besproken door de mogelijkheid onderwerpen aan te dragen voor de agenda van het overleg. Huurdersorganisaties worden verder breder geïnformeerd dan voorheen, bijvoorbeeld over voornemens van de verhuurder met betrekking tot renovatie, herstructurering, fusies en verkoop en hebben zij het recht op overleg en advies daarover. Ook wordt ingevoerd dat verhuurders met een bezit vanaf 25 woningen voortaan gaan overleggen met hun huurders, voorheen lag deze grens bij 100 woningen. De herziening van de wet komt voort uit de voorstellen voor de modernisering van het huurbeleid en de beleidsvisie op de toekomst van de woningcorporaties. Tegen deze achtergrond is ook de positie van de huurders(organisaties) opnieuw bekeken. Hiervoor is advies gevraagd aan de commissie Leemhuis-Stout die eind vorig jaar op verzoek van VROM en de Woonbond is ingesteld. Het uitgebrachte advies ondersteunt voor het merendeel de herzieningen in de Wohv.

bron:VROM