(Persbericht) Jaarlijks wordt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie de wettelijke indexering bepaald aan de hand van de loonindexcijfers. Per 1 januari 2012 wordt de te betalen kinder- en partneralimentatie automatisch verhoogd met 1,3%.

Indexering geldt zowel voor door de rechtbank vastgestelde alimentatie als voor in onderling overleg overeengekomen alimentatie. Het is van belang om de te betalen alimentatie jaarlijks te verhogen in verband met de koopkracht, zodat de alimentatie gelijk blijft lopen met de stijgende prijzen.
De wettelijke indexering geldt - zoals de naam al doet vermoeden - op grond van de wet. Hiervan kan alleen worden afgeweken als de alimentatiegerechtigde en -plichtige dit samen schriftelijk overeenkomen.

De wet biedt de mogelijkheid aan de alimentatiegerechtigde om de niet geïndexeerde alimentatie met terugwerkende kracht te vorderen. Dit kan tot maximaal 5 jaren terug.

Stel dat u in 2010 € 100,00 alimentatie moest voldoen. In 2011 werd dit door de toenmalige indexering van 0,9% (€ 100,00 + 0,9% =) € 100,90. Vanaf 1 januari 2012 bedraagt de te betalen alimentatie door de indexering van 1,3% (€ 100,90 + 1,3% =) € 102,21. Er is dus sprake van indexering op indexering.

Of uw inkomsten feitelijk gestegen zijn of niet is niet van belang voor toepassing van de wettelijke indexering. Wettelijke indexering geldt voor iedereen. Uw individuele omstandigheden kunnen echter sterk afwijken van de algemene ontwikkeling van de lonen. Indien het financieel echt onmogelijk is de geïndexeerde alimentatie te betalen, kunt u met behulp van een familierechtadvocaat de rechtbank verzoeken de alimentatie te verlagen.

Indien u meer wilt weten over de wettelijke indexering, kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze familierechtspecialisten op www.haansadvocaten.nl