In 2007 gaan werkgevers die het WGA-risico (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) verzekeren bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) naar verwachting gemiddeld ongeveer 0,7 procent premie betalen, waarbij de premie per werkgever kan verschillen. Het UWV verwacht dat de lastendekkende WGA-premie zal uitkomen op gemiddeld ongeveer 0,2 procent. Daarbovenop komt een opslag van 0,47 procent. Deze opslag is nodig voor gelijkwaardige concurrentiemogelijkheden tussen het UWV en particuliere verzekeraars. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de hoogte van de opslag gepubliceerd in de Staatscourant.

Vanaf 2007 kunnen werkgevers ervoor kiezen het WGA-risico van hun werknemers bij het UWV te verzekeren of tien jaar lang voor eigen rekening te nemen. Dat betekent dat zij de uitkering dan zelf betalen of dit risico verzekeren bij een particuliere verzekeraar.

Ook voor de jaren 2008-2012 is er nog een opslag op de publieke premie nodig. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal het percentage van de premieopslag jaarlijks vaststellen op basis van berekeningen van het Centraal Planbureau. Werkgevers worden voor deze hogere premies in de aanloopfase overigens gecompenseerd door een extra verlaging van de basispremie voor arbeidsongeschiktheid. Deze compensatie bedraagt 240 miljoen euro in 2007.

Verder krijgt het UWV volgend jaar de mogelijkheid om (net als particuliere verzekeraars) de hoogte van de WGA-premie afhankelijk te maken van het arbeidsongeschiktheidsrisico bij de verzekerde werkgevers. Hierdoor kan de premie per werkgever verschillen.

De WGA-premie is een deel van de premies die moeten worden betaald voor de nieuwe WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Daarnaast wordt er ook premie afgedragen voor de IVA (Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten). Ook voor de WAO worden nog premies afgedragen. De hoogte van IVA- en WAO-premies voor 2007 wordt dit najaar vastgesteld.

bron:SZW