De Werkgeversvereniging voor facilitaire callcenters (WGCC) wil de nieuwe CAO niet afsluiten met de bonden ABVAKABO FNV en FNV Bondgenoten, maar met de categorale bond van Telecompersoneel (BTP). De BTP is niet representatief bij de callcenterbedrijven. De WGCC wil de BTP per werknemer betalen voor de afgesloten CAO. Dat komt neer op ongeveer 10.000 euro voor deze CAO. Blijkbaar is de WGCC genegen om de BTP binnen de aangesloten organisaties te positioneren en subsidiëren. De FNV-bonden die werken aan echte belangenbehartiging worden op deze manier volledig gepasseerd. 

 
Eind april heeft de WGCC laten weten niet meer te willen onderhandelen met FNV Bondgenoten, de bond waarmee zij tot die datum alle CAO-onderhandelingen had gevoerd. De WGCC vond de voorstellen van FNV Bondgenoten voor functiewaardering en het daarbij behorende salaris en pensioen te duur. De WGCC wilde zelf bepalen wat er in de CAO moet. Daarover hebben zij met FNV Bondgenoten geen afspraken kunnen maken, omdat de bond geen verslechtering van de arbeidsvoorwaarden wilde accepteren.  
 
ABVAKABO FNV heeft de WGCC een brief geschreven waarin zij hen oproept om và³à³r 18 mei aanstaande uitgenodigd te worden voor de CAO-onderhandelingen. Vervolgens is ABVAKABO FNV door de WGCC uitgenodigd om het verzoek toe te lichten. Aangezien ABVAKABO FNV en FNV Bondgenoten beide aangesloten zijn bij de FNV Vakcentrale spreken zij in deze kwestie met à©à©n mond. Dat was voor de WGCC de reden om ABVAKABO FNV niet als CAO-partij te accepteren. 
 
De BTP is echter wel bereid om met de WGCC een CAO af te sluiten. Ondanks het feit dat zij absoluut niet representatief is binnen de callcenterbranche. Daarnaast is de WGCC bereid om de BTP per medewerker à©à©n euro te betalen. Dat komt neer op ongeveer 10.000 euro voor deze CAO. Hierdoor hoopt de BTP snel meer leden te krijgen en daardoor een breder draagvlak voor hun CAO. Het kan en mag niet zo zijn dat werkgeversorganisaties in Nederland hun CAO kopen bij die bond die zich daarvoor laat gebruiken. Een vakbond behoort representatief en onafhankelijk van de werkgevers de werknemers te vertegenwoordigen om zo voor goede arbeidsvoorwaarden te (kunnen) zorgen.       
 
ABVAKABO FNV vindt het onbegrijpelijk dat gerespecteerde werkgevers als KPN en TPG plaatsnemen in een organisatie als WGCC. Daarmee ondersteunen ze de huidige denk- en werkwijze van de werkgeversvereniging. Op deze manier zetten KPN en TPG ook de onderhandelingen op andere terreinen onnodig onder druk.  
 
bron:FNV Bondgenoten