Gaat Spanje  steun aanvragen bij de ECB? De kranten staan er vol mee.
Beleggers  gaan ervan uit dat Europese Centrale Bank  zal bijdragen aan het lot van Spanje. De vraag
naar Spaanse staatsobligaties was enorm. Afgelopen donderdag werden ze verkocht tegen lagere rentepercentages dan de afgelopen zomer.

De ECB liet de rente onveranderd omdat Spanje officieel nog geen hulp heeft aangevraagd. Men heeft wel aangegeven klaar te staan om eurolanden te helpen bij financiële problemen. De beslissing laat men over aan de regeringen.

à¢â‚¬Å“Mocht Spanje overgaan tot een aanvraag, zal deze hulp leiden tot een bevolking die zichzelf kan onderhouden en voor economisch herstel kan zorgen? à¢â‚¬aldus Martine Hafkamp van Fintessa Vermogensbeheer in haar column bij belegger.  De activiteit in de Spaanse dienstensector is matig en de inkoopmanagersindex blijft laag. De banken hebben een flinke kapitaalsinjectie nodig.

Daarnaast is het met de begrotingsdiscipline van de Spaanse regio‘˜s droevig gesteld.
Een groot probleem is de toename van de Spaanse werkeloosheid, deze zorgt voor sociale onrust.
Door dit terug te dringen zouden de Spanjaarden hun begroting beter op orde krijgen.  Deze werkeloosheid lijkt veel op die van Frankrijk.

Van 2000 tot 2007 kenden beide landen vergelijkbare percentages voor werkeloosheid, wetgeving voor arbeidsbescherming en werkloosheidsuitkeringen. In de crisis steeg het werkloosheidniveau naar 10.3% en Spanje 25%. De jeugdwerkloosheid in Frankrijk schommelt tussen de 17 en 24% en in Spanje is deze gestegen van 19% naar 52.9%!

In Spanje zijn er veel à¢â‚¬Å“tijdelijke werknemers.à¢â‚¬ Gemeten van  1998 tot 2008 hebben we het over 33% van de werkende mensen. Dit is hoog. Voor de Europese Unie als geheel ligt dit percentage op 12.8%. Deze arbeiders waren vooral werkzaam in sectoren waar nu veel werk verdwenen is; landbouw, toerisme en bouw. Ook zijn de kosten voor het ontslaan van vaste, dan wel tijdelijke werknemers verlaagd.

De mensen die nu zonder baan zitten hebben vaak een onvolledige of geen opleiding. De concurrentie tegen andere laagopgeleide, maar hardwerkende,  werknemers uit Oost Europa is flink.Ook heeft men in het bezuinigingspakket aangekondigd te gaan korten op het onderwijs.

Eurocommissaris Olli Rehn blijft hameren hervormingen pensioenstelsel in Spanje. Hierdoor zou er wel fors bespaard kunnen worden maar tevens veel onrust opwekken. Bovendien gaat het probleem van de hoge jeugdwerkloosheid niet weg.

à¢â‚¬Å“De volledige Spaanse scholings-, arbeids- en pensioenmarkt moet op de schop. Een verhoging van de deelname zal leiden tot hogere inkomsten voor de overheid van Spanje. De jeugd zal de basis zorgen voor een economische gezonde toekomst,à¢â‚¬aldus Martine Hafkamp van Fintessa.