Hebt u het beste idee dat een brug slaat tussen vraag en aanbod in de zorg? Stuur uw idee dan và³à³r 1 september in voor de Agis Zorgverzekeraarsprijs 2010. Deze jaarlijkse prijs ter waarde van € 25.000,- is bedoeld om innovaties en verbeteringen in de zorg te stimuleren. Want vernieuwende ideeën zijn onmisbaar voor de zorg. Iedereen die ervaring heeft in de zorg als professional, vrijwilliger, patiënt of cliënt kan meedoen. Agis reikt de prijs uit op 28 oktober 2010 in Amersfoort.

Agis Zorgverzekeringen wil gezondheidswinst behalen met zorginnovaties, door kennis te delen en door te investeren in zorgpartners en de zorginfrastructuur. Bij goede zorg staat de patiënt of cliënt centraal. Toch krijgt nog lang niet iedereen een passend antwoord op zijn of haar zorgvraag. Tijd dus voor creatieve initiatieven van de ware ´zorgverbeteraars‘˜ onder zorgverleners à©n cliënten.

Criteria
Inzendingen voor de Zorgverbeteraarsprijs moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet het ondermeer een project of idee zijn met een reëel doel en met goed meetbare resultaten. Patiënten/cliënten staan centraal. Verder moet het initiatief bijdragen aan betere vraaggerichte zorg binnen de kerngebieden van Agis (Amsterdam, Amersfoort, Utrecht, ‘˜t Gooi, Almere, Apeldoorn en Zutphen). Het idee kan gaan over thema‘˜s in de ouderenzorg, allochtonenzorg, opvang dak- en thuislozen, wijkgericht werken, gezondheidscentra en opvoeding. Ook originele projecten rond onderwerpen als eenzaamheid, isolement en depressie maken een goede kans!
Kijk voor de overige voorwaarden en aanmelding op www.agisweb.nl/zorgverbeteraarsprijs.

De inzendingen worden beoordeel door vakkundige personen uit het zorgveld:
à¢â‚¬¢ Bert Huiskamp, voorzitter Ledenraad (voorzitter)
à¢â‚¬¢ Ruud Koolen, hoofdredacteur Skipr
à¢â‚¬¢ Jolanda Buwalda, directeur Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra
à¢â‚¬¢ Frans Boonekamp, huisarts en initiatiefnemer Diamuraal
à¢â‚¬¢ Nel Klaasse Bos, adviseur maatschappelijke vernieuwing
à¢â‚¬¢ Anouk Gomes, accountmanager gebied Amsterdam bij Agis Zorgverzekeringen
à¢â‚¬¢ Claudia Zuiderwijk, voorzitter Raad van Bestuur Tergooiziekenhuizen

De jury kiest uit de inzendingen vooraf vijf nominaties. De winnaar wordt op de dag van de uitreiking bekend gemaakt. Elke genomineerde ontvangt € 500. De winnaar krijgt € 25.000 voor de uitvoering van het idee.

Agis Zorgverzekeraarsprijs
De Zorgverbeteraarsprijs is een initiatief van zorgverzekeraar Agis om goede ideeën te genereren voor betere zorg en gezondheid. Met het thema ´Wie heeft het beste antwoord op de zorgvraag?‘˜ stimuleert Agis de samenwerking tussen professionele zorgverleners en hun patiënt of cliënt. Agis reikt de prijs voor de derde maal uit.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular